Forvaltning og utvikling av eiendom - nettstudieKursarrangør: Norges Eiendomsakademi
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 semester deltid
Pris: 53.500

Dette er et studium som vil ruste deg til å se sammenhengen mellom relevante funksjonskrav. Du vil lære å kartlegge spennende løsninger og du får en grunnleggende kompetanse som gjør at du kan vurdere og gjennomføre gode tiltak i tråd med dette.

Sentralt står rammebetingelser som er nedfelt i offentlige arealplaner, lover og forskrifter, og du vil lære å avveie myndighetskrav, bransjenormer og anbefalinger. Du vil få god kjennskap til forskjellige konstruksjonsløsninger og tekniske installasjoner. Underveis jobber vi med å identifisere fordeler og ulemper og trekke konklusjoner.

Undervisningen gjennomføres ved tre seminarer (seks dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Tre prosjektoppgaver skal leveres innen eksamen avlegges.


Faglig innhold:

Lover, regler og forskrifter:
• Lover og regler, forskrifter og veiledere
• Kommunale og statlige myndigheter, politiske føringer
• Innkjøp av tjenester, kontraktsbestemmelser, offentlige innkjøpsregler

Bygningsmasse:
• Arkitektur og utforming, byggeskikk og metoder
• Teknisk infrastruktur i og utenfor bygget
• Tilstandsanalyser og livsløpsanalyser (LCC)

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling:
• Ulike måter å organisere forvaltningen på. Innblikk i metoder og verktøy
• Energi, miljø og helse
• Internkontrollforskriften (IKT), sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), Byggherre forskriften (BHF) med flere
• Leiekontrakter


Forelesere fra bransjen

Svein Gangsø fra SGA Consult AS er utdannet ingeniør, sivilingeniør og montør. Han har lang fartstid innen tekniske installasjoner i bygg, prosjektadministrasjon, og innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. Gangsø har også utdannelse innen pedagogikk. Til daglig jobber han med prosjektledelse, rådgiving og prosjektering.

Petter Dragvold, Partner og advokat i Arntzen Legal har vært ansatt i Ernst & Young som executive director og medlem av bygg- og anleggsgruppen. Praksisen har gitt ham en dyp og bred skattekompetanse, noe som har ført til helhetlig rådgivning for nasjonale og internasjonale kunder, utredningsoppdrag, bistand i due diligence-prosesser og bistand ved bokettersyn. Dragvold har opparbeidet seg spisskompetanse innenfor bygg og anlegg, hvor han er en av de ledende rådgivere.

Carl Stousland, Sivilarkitekt MNAL ved Stousland arkitektkontor AS.

Målgruppe for kurset

Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendom. Studiet gir deg en god innføring i faget, regelverk og de spennende mulighetene man har innen for denne bransjen. Utdanningen er også veldig relevant for de med tidligere erfaring på salg av bygg og eiendommer men som ønsker å øke sin kompetanse på fagområdet.

Har man byggfaglig kompetanse på masternivå, fagskole eller relevant praksis gir dette et godt grunnlag for å velge nettopp dette studiet. Dette vil bidra til å styrke din forståelse for mye av teorien i studiet men er ikke et krav. Studentene hos oss har mange ulike utdanningsbakgrunn og kommer fra både mindre og større organisasjoner med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.