Forsterket førstehjelpskurs - BedriftsinterntKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 2 dager
Pris: Etter avtale

12 timers kurs for bedrifter med tilleggstjenesten "forsterket førstehjelp".

Hovedmål: Etter gjennomført opplæring skal deltakerne selvstendig kunne iverksette førstehjelp ved skader og akutt sykdom, og som gruppe kunne yte organisert innsats ved ulykker med flere skadde personer.

Innhold:
• Brannskade
• Etseskade
• Sårskade
• Brudd
• Forgiftning
• Arbeid på skadested
• Samleplass for skadede
• Skadesortering og prioritering
• Krisereaksjoner
• Praktiske øvelser

Målgruppe for kurset

Personell i industriverngruppen i bedrifter som organiserer forsterket førstehjelp

Krav til forkunnskaper: Industrivernkurs grunnopplæring.

Vis flere tilsvarende kurs: