MIP Sikkerhetssenter

MIP Sikkerhetssenter er lokalisert ved brannstasjonen i Mo Industripark, som du finner rett ved hovedinnkjøringen til parken. Personellet innehar bred kompetanse, og har lang erfaring innenfor opplæring i brannvern, øvelser og ulykkes-forebyggende arbeide. Brannstasjonen har 2 personer i helkontinuerlig beredskap på brann og ambulanse, i tillegg til driften av kurs og øvelsesenteret.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

ADR - klasse 1 og 7

Vi tilbyr kurs i ADR - klasse 1 og 7. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen. Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-bok kan kjøpes ved kursstart.

Sted Dato Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 helg 4.000 kr  

ADR brann og førstehjelp

Vi tilbyr kurs i ADR - brann og førstehjelp. Målsettingen med kurset er å gi deltakeren en god innsikt i livreddende førstehjelp, opptreden på skadestedet og brannvern med bruken av håndslokkemateriell.

Sted Dato Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 4 timer 900 kr  

ADR grunnkurs

Vi tilbyr ADR grunnkurs. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen. Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-bok kan kjøpes ved kursstart.

Sted Dato Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 20 timer 4.600 kr  

ADR grunnkurs m/tank

Vi tilbyr ADR grunnkurs m/tank. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen. Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. Nødvendige bøker (ADR / RID og arbeidsbok) kan kjøpes på kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 helg 5.200 kr  

ADR-kurs - håndtering av farlig gods

Opplæringen tilfredsstiller forskriftens krav, og gir deltakerne grunnleggende innføring i bruken av ADR-boka. Etter kurset skal deltakerne ha innsikt i og forståelse for regler og prinsipper ved merking, lasting, samlasting, emballering, dokumentasjon og farer ved håndtering av farlig gods.

Sted Dato Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.500 kr  

Brannvern / rømningsøvelser i egen bedrift - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i brannvern og rømningsøvelser for bedrifter. Øvelsesinnholdet utarbeides av kurssenteret og forhåndgodkjennes av bestiller for å sikre relevant trening. Målsettingen er at øvelsene skal øve personellet ihht. den risiko som finnes eller de kan bli utsatt for.

Sted Dato Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana Avtales kr  

Brannvernlederkurs

Vi tilbyr brannvernlederkurs. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap om kravene til brannforebygging i sitt brannobjekt til å kunne etablere nødvendige rutiner som tilfredsstiller kravene i aktuelle lover og forskrifter.

Sted Dato Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.300 kr  

Brannvernlederkurs - webinar

Vi tilbyr brannvernlederkurs som webinar. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap om kravene til brannforebygging i sitt brannobjekt til å kunne etablere nødvendige rutiner som tilfredsstiller kravene i aktuelle lover og forskrifter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer Ta kontakt kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>