Det billigste, beste og raskeste HMS kurset for ledereKursarrangør: HMSdirekte.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 time
Pris: 990

Tilfredsstill det lovpålagte minimum, raskt og billig. HMS kurset er tilpasset ledere i små, gjerne nystartede, bedrifter som ønsker en god start på HMS arbeidet. Kurset er et lavterskeltibud som dekker det lovpålagte: Godkjent HMS kursbevis for ledere og en mal til bruk som internkontrollsystem.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar.

Arbeidsgiver skal:
? ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
? sørge for at utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
? samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
? gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

HMS kurset består av to deler (Se detaljert fremgangsmåte)

1) En teori del der vi har forenklet og systematisert lovverket. Dette gir en god oversikt over temaet HMS og kan også i etterkant brukes som et utgangspunkt for dypdykk i lovverket.
2) En kunnskapstest som verifiserer at du har tilstrekkelig kunnskap om HMS relaterte problemstillinger. Kunnskapstesten gjennomføres også på nett.

Etter kunnskapstesten er bestått, utstedes gyldig HMS kursbevis.

Ingen påmelding kreves, start kurset når det passer. Sett av 1-3 timer.

Målgruppe for kurset

Daglig leder, mellomledere og personer i ledende stillinger.

Kursmateriell

https://hmskurs.net/start-hms-kurset/#1

Eksamen / sertifisering

Gyldig HMS kursbevis

Uttalelser

En grei og oversiktlig oversikt over det mest relevante ved reglementet.
-Tina Aas - AAS STILLASSERVICE AS