HMS-kurs for ledere - nettkursKursarrangør: Stamina
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 - 5 timer
Pris: 2.990

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere som nettkurs. Kurset er tilgjengelig i 12 mnd. fra bestillingsdato.

Arbeidsmiljøloven §3 - 5:
Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsmiljøloven §3 - 2 b:
Arbeidstaker som har oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Moduler:
• Lovverk og roller
• Systematisk HMS
• Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
• Psykosialt og organisatorisk Arbeidsmiljø

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker nettbasert HMS-kurs for ledere

Språk:
• Norsk og engelsk

Kursmateriell

Du trenger kun en PC med internett tilgang

Eksamen / sertifisering

Skriv ut ditt kursbevis etter gjennomført kurs