HMS-kurs for ledere - nettkursKursarrangør: Avonova Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 - 5 timer
Pris: 2.990

Vi tilbyr obligatorisk HMS-opplæring for ledere som nettkurs. Kurset inneholder samme elementer som HMS opplæring for ledere, men er nettbasert. Inneholder tekst, lyd, bilder, animasjoner, film og spill med mer for å både engasjere og være lærerikt.

Innhold:
Arbeidsmiljøloven §3 - 5: Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsmiljøloven §3 - 2 b: Arbeidstaker som har oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse-og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Moduler:
• Lovverk og roller
• Systematisk HMS
• Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
• Psykosialt og organisatorisk Arbeidsmiljø

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert HMS-kurs for ledere

Kursspråk:
• Kurset foregår på Norsk og Engelsk

Kursmateriell:
Du trenger kun en PC med internett tilgang. Kurset er tilgjengelig i 12 mnd. fra bestillingsdato.

Eksamen / sertifisering:
Du skriver ut ditt kursbevis etter gjennomført kurs.