HMS-kurs for ledere - bedriftsinterntKursarrangør: Avonova Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr lovpålagt HMS-kurs for ledere for bedrifter. Kurset gir opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3 - 5.

Innhold:
Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver engasjerer seg i systematisk HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging, samt at de tilegner seg dokumenterbar og oppdatert kunnskap på området. Ledere med personalansvar trenger kunnskap og ferdigheter for å implementere strategier som kontrollerer potensielle problemer, og kunnskap om å motivere til endring av helsetruende adferd både fra enkelte arbeidstakere og virksomheten. Undervisningen skjer i grupper hvor man kan dra nytte av hverandres erfaring. Erfaringslæring, gruppedeltagelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner legges til rette for av kursholdet.

I løpet av kurset vil man gå gjennom følgende temaer:
• Bakgrunnen for kurset (lovkravene i Arbeidsmiljøloven §3 - 5)
• Lovverket og rollene i HMS arbeidet
• Systematisk HMS-arbeid
• Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygiene
• Sykefravær og sykefraværsoppfølging
• Rus og avhengighet (AKAN)
• Ergonomi på arbeidsplassen
• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Hva man sitter igjen med etter å ha deltatt på kurset:
Kurset skal gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet - og hvorfor man skal jobbe med dette. Opplæringen støtter bedriften, og setter arbeidsgiver i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet blir ivaretatt.
• Hvordan man kartlegger fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Hvordan ledere kan målstyre tiltak, risikostyre og unngå ulykker på arbeidsplassen
• Måten vi praktiserer helsefremmende og sikkerhetsfremmende tiltak på arbeidsplassen
• Hvordan HMS påvirker arbeidstakere, organisasjonen og arbeidsmiljøet

Målgruppe for kurset:
Bedrifter
• Arbeidsgivers øverste leder (lovpålagt)
• Ledere / mellomledere med personalansvar (kompetanse lovpålagt)

Kursbevis:
Deltagerne får kursbevis med dokumentasjon på gjennomført lovpålagt opplæring etter avsluttet kurs.