Bachelor i markedsføring og salgsledelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 35.300 pr semester

Vi tilbyr bachelor i markedsføring og salgsledelse. På dette studiet vil du få kunnskap og opplæring i temaer som salgsteknikk, organisasjons- og kundepsykologi, forhandlingsteknikk, salgsstrategi, salgsledelse og utvikling av langsiktige og lønnsomme kundeforhold.

Innhold:
Ved å lære om hva kunden kjøper, og ikke minst hvorfor kunden kjøper, får du kunnskap om hvordan du best kan kommunisere med markedet, og innsikt i hvordan man utvikler nye produkter og tjenester som er tilpasset kundenes behov. Studieløpsemnene hjelper deg til å bli en dyktig selger.

Du vil få kunnskap om og erfaring med praktisk salg og hvordan salgsledere bør jobbe for å oppnå best mulig resultater. Du lærer å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salg i ulike situasjoner og til ulike kunder, du øver på ulike salgsteknikker, og du får prøve deg i simuleringsspill som salgsleder.


Lær å lede en salgsorganisasjon:
Målet vårt er at du skal bli i stand til å utvikle gode salgsstrategier og kunne organisere, lede og måle et salgsapparat gjennom forståelse av hva en salgsstrategi innebærer, og hvordan man best rekrutterer, motiverer og leder en salgsorganisasjon. Et annet viktig element er å forstå hvordan markedsføring og salgsfunksjonene i en bedrift fungerer sammen til beste for organisasjonen. Det er viktig at hver av disse to avdelingene i organisasjonen har innsikt i hva den andre bidrar med, og dette krever kunnskap innen begge fagområdene.

Markedsføring og salg:
I tillegg til solid gjennomgang av emner innenfor salgsledelse legger studiet vekt på emner innen markedsføring, merkevareledelse og forbrukeratferd. Etter endt utdanning vil du derfor også bli i stand til å utarbeide en markedsplan som omfatter valg av posisjon, merkestrategi samt kjennskaps- og kunnskapsmål for merkevaren din.


Program:

1 år)
• Salgsintroduksjon
• Serviceledelse
• Markedsføring
• Marked og samfunn
• Salgsteknikk og salgspsykologi
• Forhandlinger
• Organisasjon og ledelse
• Forbrukeratferd

2 år)
• Salgsstrategier
• Salgskanaler
• Metode 1: Statistikk og kvantitative metoder
• Bedriftsøkonomi
• Valgfag eller utveksling

3 år)
• Strategisk prising
• Forretningsetikk
• Merkevarebygging
• Samfunnsøkonomi
• Salgsledelse
• Metode 2: Markedsanalyse - kvalitative metoder
• Bacheloroppgave


Karriere:
Det er mange som jobber innen salg og salgsledelse, men få har en formell utdanning. Med en bachelor i markedsføring og salgsledelse fra Høyskolen Kristiania stiller du sterkt på arbeidsmarkedet og legger et solid grunnlag for din karriereutvikling. Typiske yrker er alle som innebærer salg og kundekontakt enten direkte overfor forbrukere eller overfor profesjonelle innkjøpere. Du vil være relevant for alle bransjer og næringer, og på sikt, når du har relevant yrkeserfaring, vil utdanningen gjøre deg kvalifisert til en stilling som salgs- og markedssjef i større og mindre organisasjoner.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i markedsføring og salgsledelse

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse