5 trinns-PEP - bedriftsinterntKursarrangør: PEPworldwide Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Ønsker du bedre tidsstyring, struktur og oversikt? Visste du at de som håndterer mail smart får 4 timer ekstra per uke? Lær enkle grep og teknikker som umiddelbart gir bedre arbeidshverdag ved økt mestringsfølelse, kontroll og respekt for egen og andres tid.

PEP med 5 trinn er vårt mest omfattende program som består av et forprosjekt og 5 besøk fordelt over 8 - 12 måneder. Forprosjektet består av en elektronisk basert spørreundersøkelse kombinert med et intervju av hver enkelt deltaker. Deretter settes detaljene i programmet sammen i fellesskap med kunden.

Gjennom de 5 besøkene blir det god anledning til å legge inn elementer av opplæring og utvikling som det for kunden er ønskelig å ha fokus på. Vi garanterer et minimum av 30 minutter bedre tid pr. person pr. dag. Et resultat som våre deltakere selv rapporter etter endt program.


Alle PEP programmene inneholder obligatoriske elementer.

Disse er:
• Forprosjekt med spørreskjema på internett og intervju
• Gjør det nå! - filosofien for å motvirke egen utsettelsesatferd
• Organisering av arbeidssituasjonen, både elektronisk og papirbasert
• Oppgaveplanlegging, på både dags- uke- og månedsbasis. Både elektroniske og papirbaserte verktøy
• Økt fokus på kjernevirksomheten
• Bevisstgjøring av egne tidslekkasjer eller sløserier
• Bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi
• Personlig oppfølging

Valgfrie temaer:
• Behovet for samspillsregler
• Organisering og strukturering av elektroniske fellesområder
• Kvalitetssikring - Lean - Totalkvalitet. Kan implementeres med ønsket tyngde
• Møteeffektivisering
• Stressreduksjon
• Hva er service
• Multitasking
• Sosiale medier
• Nettikette

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Ledere og medarbeidere på alle nivåer

Uttalelser

Svenska Enskilda Banken har effektivisert 120 av sine medarbeidere med IBTs program PEP - Gjør det nå!
Forsikringsselskapet IF, Bedriftskanalen, har besluttet å benytte PEP for alle ansatte i Norge.
I Trondheim har NTNU, Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, bestemt seg for PEP og startet en pilot.
Canon Norge engasjerer IBT med programmet PEP - Gjør det nå! for å øke den personlige effektiviteten.

Vis flere tilsvarende kurs: