25 tips og råd om: Kapitalutvidelser og emisjon - via TeamsKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:30 - 09:30
Varighet: 3 timer
Pris: 2.450/gratis

25 tips og råd om: Kapitalutvidelser og emisjon - oppgaver og ansvar via Teams Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell, tips og råd.

GRATIS for deg som er medlem av Styreforeningen på de faste oppsatte datoene i kursplanen på nett.
Medlemmer kan alternativt bestille dette kurset særskllt for "seg selv" - individuellt kurs - på en nærmere avtalt dato. Da får du tiden med kursholer alene. Pris er da kr. 2.450,- + mva. (NB! Kun for medlemmer)

En emisjon kan kort beskrives som en prosess fir utvidelse av selskapets egenkapital, hvilket da fører til en økning i selskapets aksjekapital.

En virksomhet søker ofte etter å få inn mer penger, gjennom å utstede nye aksjer som investorene kan kjøpe, og igjennom det da øke selskapets egenkapital. Prosessen skjer normalt ved at selskapets nye aksjer selges til en kombinasjon av nye og eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris kalt emisjonskursen.

Det er også ulike former for emisjon som; rettet emisjon, fortrinnsrettet emisjon og reparasjonsemisjon. Vi gjennomgår også fondsemisjoner som en del av kurset.

Videre tar kurset for seg tegningsinnbydelser, oversikten over informasjonen knyttet til verdipapirer, og hvilke krav som settes til disse. I tillegg lærer du om hvordan du kan hente inn mer kapital ved å benytte ulike måter for å presentere prosjektet / selskapet for investorer.

Kurset er et komprimert utdrag med detaljer hentet ut fra våre omfattende kursprogram om: Emisjon og investorpresentasjon - samt elementer fra kurset: Verdivurderinger av bedrift.


• Begreper, definisjoner og forklaringer
• Emisjoner i Aksjeselskaper og Allmennaksjeselskaper
• kort om Emisjoner i børsnoterte selskaper
• Nytegning av aksjer - nyemisjon
• Fondsemisjon
• Rettede emisjoner
• Emisjonsforberedelser
• Gjennomføringen av emisjonen
• Formelle forhold og dokumenter
• Litt om: Tegningsinnbydelser i praksi og investorpresentasjon
• Gjennom kurset går vi nærmere innom 25 konkrete forhold som kommenteres nærmere

Kurset levers som kombinert NETT/WEB kurs og fungerer slik:

• Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen (noen timer før kursstart), eventuelt kvelden før kursdato, mottar du epost fra oss med A) link til nett/web kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; kursmateriell, eventuelle oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell vi skal bruke under kurset + en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på i ettertid når det passer best for deg.

• Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

• Etter nett/web delen av kurset: Bilder av «whiteboard» gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (litt avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox-mappen for kurset på slutten av kursdagen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Nett/web delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl 08.00-11.00, 09.00-12.00, 13.00 - 16.00, 18.00-21.00 osv.

Målgruppe
Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og andre med interesse for temaet.