ThinQ Decisions

ThinQ Decisions is a consultancy firm that specializes in strategic decision-making where we support the process from idea generation to execution. The definition of strategic sometimes cross over to operational problem solving where we also give our support. Consultants working for ThinQ Decisions are certified by the Society of Decision Professionals. We have the capabilities to steer and conduct the critical elements of decision-making: framing a problem or opportunity, perform due diligence of data and information including expert interviewing and de-biasing assessments, design and perform analytics that best answer the opportunity questions or concerns, and further facilitate the selection of choice(s).


Avansert økonomisk modellering

Vi tilbyr kurset Avansert økonomisk modellering: strukturering, analyse og evaluering – hvordan hjelpe beslutningstakere ta riktige valg. Mange beslutninger er ofte tatt uten en klar forståelse av usikkerhet, risiko og oppside.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Nordre Aker bydel Oslo, Nordre Aker bydel 01.12.2021 (+1) 2 dager01.12.2021 (+1) 19.000 kr  
Oslo, Nordre Aker bydel 19.01.2022 2 dager01.12.2021 (+1) 19.000 kr

Avansert økonomisk modellering - Bedriftsinternt / Større grupper

Vi tilbyr kurset Avansert økonomisk modellering: strukturering, analyse og evaluering – hvordan hjelpe beslutningstakere ta riktige valg. Mange beslutninger er ofte tatt uten en klar forståelse av usikkerhet, risiko og oppside.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Beslutninger under usikkerhet - Bedriftsinternt / Større grupper

De fleste viktige beslutninger krever et strukturert rammeverk: intuisjon er ikke nok i seg selv og kan lede til feilinvesteringer, særlig når beslutningen er under usikkerhet. Med økt grad av kompleksitet kan beslutninger i tillegg bli enda mer krevende.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Beslutninger under usikkerhet – hvordan ta gode valg hver gang

De fleste viktige beslutninger krever et strukturert rammeverk: intuisjon er ikke nok i seg selv og kan lede til feilinvesteringer, særlig når beslutningen er under usikkerhet. Med økt grad av kompleksitet kan beslutninger i tillegg bli enda mer krevende.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Nordre Aker bydel Oslo, Nordre Aker bydel 22.09.2021 (+2) 22.09.2021 (+2) 23.000 kr  
Oslo, Nordre Aker bydel 08.12.2021 22.09.2021 (+2) 23.000 kr
Oslo, Nordre Aker bydel 12.01.2022 22.09.2021 (+2) 23.000 kr

Økonomi- og investeringsmodellering

Vi tilbyr unike kurs til å støtte opp om økonomiske investeringsbeslutninger i din bedrift. Utforsk hvordan du går frem for å lage gode økonomiske analyser og kommunisere meningsfull innsikt til beslutningstakere under usikkerhet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Nordre Aker bydel Oslo, Nordre Aker bydel 14.12.2021 (+1) 14.12.2021 (+1) 17.000 kr  
Oslo, Nordre Aker bydel 02.02.2022 14.12.2021 (+1) 17.000 kr

Økonomi- og investeringsmodellering - Bedriftsinternt/Større gr.

Vi tilbyr unike kurs til å støtte opp om økonomiske investeringsbeslutninger i din bedrift. Utforsk hvordan du går frem for å lage gode økonomiske analyser og kommunisere meningsfull innsikt til beslutningstakere under usikkerhet.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr