Spesialpedagogikk påbyggingskursKursarrangør: Aftenskolen Agder
Sted: Universitet i Agder
          Vest-Agder, Kristiansand
Kursadresse: Gimlemoen 25, 4630 Kristiansand S (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Mandager, kl 17:30 - 21:00
Varighet: 8 kvelder
Pris: 3.400

Vi tilbyr påbyggingskurs i spesialpedagogikk. Foreleserne innen de ulike emner er spesialister på sine fagområder. Noen arbeider ved pedagogisk avdeling på Universitetet i Agder, andre har sitt virke i aktuelle fagmiljø i landsdelen.

Program:

Tema 1 - Barns utvikling:
• Sosialt
• Følelsesmessig (emosjonelt) - Forstandsmessig (kognitivt)
• Utviklingspsykologi
• Foreleser: Lise Barsøe

Tema 2 - Flerkulturelle barn:
• Hvordan møte barn og foreldre
• Faglig og sosialt. Språkstimulering og inkludering
• Foreleser: May Tove Skoland

Tema 3 - Omsorgssvikt:
• «Når voksne svikter»
• Relasjoner på barns ulike arenaer
• Foreleser: Anne Skollevoll

Tema 4 - Autismespekteret. ASK:
• Hva er autisme
• Kommunikasjon og atferd
• Hvordan kan vi best tilrettelegge i skole / barnehage
• ASK. Alternativ og supplerende kommunikasjon - hva, hvem og hvordan
• Foreleser: Inger Haraldsen

Tema 5 - Kommunikasjon:
• Når ting blir vanskelig. Konflikthåndtering
• Den utfordrende samtalen.
• Foreleser: Lise Barsøe

Tema 6 - Inkludering:
• Musikk-drama
• Personlige møter
• Foreleser: Mette Midling-Jenssen

Tema 7 - Samarbeid på arbeidsplassen:
• Rettigheter og plikter som arbeidstaker
• Hvem har ansvaret for hva? Hva kjennetegner det gode samarbeidet
• Overgang barnehage / skole
• Foreleser: Åse Sandvikmoen og Ann-Kristin Nilsen

Tema 8 - Voksnes kunnskap og ferdigheter:
• Hva kreves det av den voksne i møte med alle de ulike barna / elevene
• En case
• Oppsummering, repetisjon, avslutning. Evaluering.
• Foreleser: Lise Barsøe

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som jobber i barnehage, skole, SFO eller institusjoner. Kurset vil også være nyttig for andre omsorgspersoner som har ansvar for barn og unge.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:
• Barndom varer i generasjoner
• Se eleven innenfra
• Ville og stille barn i barnehagen

Eksamen / sertifisering

Kursbevis blir gitt til alle med minst 75% oppmøte