Inkluderende språkopplæring i praksisKursarrangør: BRO AOF
Sted: Vest-Agder, Kristiansand
Vest-Agder
Kursadresse: Tollbodgata 6, 4611 Kristiansand (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 1.890

Vi tilbyr kurs om inkluderende språkopplæring i praksis. Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs.

Kursinnhold:
Flerkulturalitet og flerspråklighet er en viktig og spennende del av dette mangfoldet. Hvordan kan den enkelte læreren drive inkluderende språkopplæring i helt ordinære klasserom? Barn lærer hverdagsspråket best gjennom lek og læring med andre barn. Hvordan kan alle lærere tilpasse undervisningen slik at flerspråklige elever med vedtak om særskilt norskopplæring får utbytte av den? Skolen skal sikre kartlegging av elevens språkutvikling. Hvordan kan dette gjøres på en god måte? Denne kursdagen vil ha fokus på både skolen, hjem-skolesamarbeid og det enkelte klasserom som viktige områder for å lykkes med en inkluderende praksis.

Agenda:
• En skole for likeverd og inkludering
• Inkluderende språkopplæring i praksis
• Særskilt norskopplæring etter §2 - 8 i Opplæringsloven
• Lærer som regissør av tilpasset opplæring og samhandling
• Samarbeidslæring
• Forhåndslæring
• Foreldreinvolvering
• Medelever som «de kompetente andre»
• Effektiv språkopplæring gjennom aktiviteter
• Kartlegging, vedtak, progresjon og vurdering
• Språkperm og dokumentasjon