Revisor og bokføringsreglene - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 2.100

Vi tilbyr kurs i revisor og bokføringsreglene som nettkurs. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bokføringsregelverket.

Innhold:
På samme måte går revisor god for at bokføringsreglene er fulgt, når revisor attesterer på ligningsoppgavene. Dette kurset setter revisor i stand til å planlegge, gjennomføre og avslutte disse attestasjonsoppdragene i samsvar med de krav som stilles.


Agenda:

Innledning:
• Bakgrunn og regulering
• Rammeverk og saksforhold

Planlegging:
• Engasjementsbrev
• Uavhengighet og etikk
• Risiko og vesentlighet
• Strategi og plan

Gjennomføring:
• Kartlegging
• Kontrollhandlinger
• Hendelser etter balansedagen
• Dokumentasjon

Konkludering og rapportering:
• Vesentlighet
• Revisjonsberetning
• Ligningsoppgaver
• Nummererte brev
• Kvalitetskontroll
• Oppslagsverk og spørsmål


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål. Dette er i form av at du som kursdeltaker får et spørsmål til hver sekvens/del hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• 3 timer

Revisor:
• Rev 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er beregnet for revisorer som reviderer årsregnskaper for revisjonspliktige, og som i den forbindelse er pålagt å attestere på etterlevelsen av bokføringsreglene. Dette gjelder både oppdragsansvarlige revisorer og revisjonsmedarbeidere.