RelasjonskompetanseKursarrangør: BRO AOF
Sted: Troms, Tromsø
Troms
Kursadresse: Storgata 44, 9008 Tromsø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.790

Hvem vi er, betyr noe for dem vi er i kontakt med – hver eneste dag. Relasjonene oss voksne i mellom og til barn og foreldre, danner grunnlag for alt pedagogisk arbeid i barnehagen, SFO og småskolen.

Vi skal gjøre hverandre gode og bidra til å skape et utviklende og positivt fellesskap i personalet. I hverdagen skal vi evne å se hvert enkelt barn, imøtekomme deres behov og bidra til trygghet, trivsel og mestringsopplevelser. Vi skal også gjøre foreldrene trygge på at barna deres ivaretas på beste måte.

For å lykkes med dette må vi reflektere over egne handlinger og reaksjoner og forstå hvordan vi virker på andre, og hvordan vi tolker andre. Dette kurset handler om hvordan vi kan bli enda bedre i møte med andre, om hvordan vi kan utvikle mot og bevissthet i relasjonene.

Kursinnhold:
• Hva er relasjonskompetanse
• Betydningen av verdier og holdninger i relasjoner
• Tillit og emosjonell modenhet - bærebjelker i relasjonen mellom mennesker
• Dialogferdigheter - den likeverdige og balanserte samtalen
• En relasjonsfremmende tilbakemeldingskultur
• Å bidra til å hjelpe andre å mestre

Kursholder:
Elin Gullesen Bratt er pedagog med etterutdanning og videreutdanning i ledelse, profesjonskunnskap, coaching og NLP. Elin er medforfatter i PedLex: Relasjonskompetanse i barnehagen, og hun er partner i Jan Spurkelands fagnettverk, Relasjonsledelse Norge.