Regnskap Videregående kursKursarrangør: Bedre Beslutninger AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 2 dager
Pris: 6.990

På kurset lærer du hvordan resultatoppfølging og lønnsomhetsanalyser gjøres i en bedrift.

Kurset passer for deg som kan noe regnskap fra før, og som ønsker dypere kunnskap innen faget. (Vi anbefaler gjerne vårt Regnskap Grunnkurs som basiskurs.)

Vi har begrenset antall deltakere og det er enkelt å stille spørsmål underveis.
Noe av det du vil lære mer om på kurset:

DAG 1: RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

• De fem grunnleggende regnskapsprinsippene, og deres praktiske betydning.
• Periodisering av inntekter og kostnader.
• Prosjekter - oppfølging og rapportering.
• Vurdering av varelager og andre sentrale balanseposter.
• Avskrivninger og oppbygging av anleggskartotek.
• Effektive avstemminger og kvalitetssikring av regnskapet.
• Kalkulasjonsprinsipper og oppfølging av kalkyler.
• Budsjetter og budsjettoppfølging.
.• Kursoppgaver etter hvert delemne, og felles gjennomgang av løsningsforslag.


DAG 2: REGNSKAPSANALYSE OG LØNNSOMHETSVURDERINGER

• Hvordan lese og vurdere tallene i regnskapet?
• Beregning av lønnsomhet og bruk av nøkkeltall.
• Kommunikasjon med ledelse og styret, valg av fokusområder.
• Kursoppgave hvor vi gjennomgår regnskapet i et utvalg av selskaper, gjør lønnsomhetsvurderinger og vurderer den økonomiske helsetilstanden i selskapene.

Du får med deg hjem elektronisk kopi av alle maler og modeller som vi benytter i kurset (verdi kr 2000), og disse kan du fritt bruke i eget selskap.

Kursleder Rune Sagstad
har et stort engasjement for økonomi og og har bred erfaring fra næringslivet.
Han er autorisert regnskapsfører og har arbeidet som økonomisjef i både nasjonale og internasjonale selskaper. Rune får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Eksamen / sertifisering

Etter fullført kurs får du kursbevis som beskriver hovedpunktene i kurset.

Det er også mulighet for å ta en frivillig skriftlig kompetansetest, og få eget kompetansebevis i tillegg.

Sertifisering regnskapsfører: 7 timer finansregnskap, 7 timer diverse.

Uttalelser

Fornøyde kursdeltakere:

«Meget bra, lært mye. Flott med konkrete eksempler og oppgaver. Kursleder god å forklare.» Siv.

«Omfattende og lett å forstå!»
«Kunnskapsrik foreleser – flink til å svare på spørsmål. Lærerikt kurs!»
Rune CFO, Bergen