Regnskapskurs 2 - Videregående regnskapskursKursarrangør: Bedre Beslutninger AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 2 dager
Pris: 6.990

Kurset passer for deg som kan noe regnskap fra før, og som ønsker mer kunnskap innen faget.

Regnskapskurset er veldig praktisk orientert, og alt du lærer på kurset kan du gjøre direkte bruk av i din bedrift.

Gjennom kurset får du en dypere forståelse for resultat og balanseføringer, og for vurderinger som må gjøres i regnskapet. (Vi anbefaler gjerne vårt Regnskap Grunnkurs som basiskurs.)

Videre er regnskapsanalyse og løpende resultatoppfølging en viktig del av kurset.

Kan varmt anbefales når du ønsker å lære og forstå mer, og vi har satt en maks på 8 deltakere slik at det er ekstra enkelt å få svar på spørsmål underveis.

Dette vil du lære mer om på kurset:

Kort repetisjon av hovedpunktene i Regnskap Grunnkurs.
• Forståelse for sammenhengen mellom balanse og resultatregnskap.
• Avstemming av en to måneders Saldobalanse
• Gjennomgang av lønn og lønnsavstemming.
• Avskrivningsregler og oppbygging av anleggskartotek.
• MVA og MVA-rapportering.

Regnskap og regnskapsrapportering.
• Periodeavslutning, hvor ofte bør en rapportere og hva bør den inneholde?
• Litt om lovverket – Grunnleggende regnskapsprinsipper – Regnskapsloven.
• Prosjektrapportering. Periodisering av inntekter og kostnader ved periodeslutt.
• Vurdering av varelager og andre eiendeler.
• Praktiske oppgaver med felles gjennomgang av løsningsforslag.

Løpende oppfølging av bedriftens økonomi.
• Ulike typer kostnader – og behov for oppfølging.
• Kalkyler og budsjetter, hvordan de brukes og kvalitetssikres.
• Kursoppgave hvor vi utarbeider kalkyler og budsjett for et selskap med basis i saldobalansen.

Regnskapsanalyse og vurdering av lønnsomhet.
• Hvordan lese og forstå tallene i regnskapet?
• Røde flagg i regnskapet, identifisering av risiko og usikkerhet i regnskapet.
• Bruk av nøkkeltall for beregning av lønnsomhet og soliditet.
• Vanlige metoder for vurdering av et selskaps markedsverdi.
• Praktisk oppgave hvor deltakerne utfordres til å vurdere lønnsomhet og risiko i noen utvalgte selskaper. Her kan du også ta med regnskap fra eget selskap.

Du får med deg hjem elektronisk kopi av alle maler og modeller som vi benytter i kurset (verdi kr 2000), og disse kan du fritt bruke i eget selskap.

Kursleder Rune Sagstad
har et stort engasjement for økonomi og og har bred erfaring fra næringslivet.
Han er autorisert regnskapsfører og har arbeidet som økonomisjef i både nasjonale og internasjonale selskaper. Rune får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Eksamen / sertifisering

Etter fullført kurs får du kursbevis som beskriver hovedpunktene i kurset.

Sertifisering regnskapsfører: 7 timer finansregnskap, 7 timer diverse.

Uttalelser

Fornøyde kursdeltakere:

«Meget bra, lært mye. Flott med konkrete eksempler og oppgaver. Kursleder god å forklare.» Siv.

«Omfattende og lett å forstå!»
«Kunnskapsrik foreleser – flink til å svare på spørsmål. Lærerikt kurs!»
Rune CFO, Bergen