Ny revisorlov -betydningen for bruker av revisors tjenester- nettKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

Vi tilbyr kurs i ny revisorlov - betydningen for bruker av revisors tjenester. Dette kurset gir regnskapsfører og andre brukere av revisors tjenester en innsikt i hovedendringer i ny revisorlov, samt hvilken betydning dette har for brukerne av revisors tjenester.

KURSINNHOLD
• Hoved endringer i ny revisorlov
• Hva betyr ny lov for brukerne av revisors tjenester?
• Revisjonsplikt
• Harmonisering av terskler for revisjonsplikt
• Ny bestemmelse for uavhengighet
• Endring i formålsparagrafen
• Kommunikasjon med styret
• Revisors taushets- og opplysningsplikt
• Revisors erstatningsansvar

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som arbeider med virksomheter som har eller kommer til å få revisjonsplikt