Kurs om astma hos barn for foresatte - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time

Vi tilbyr kurs om astma hos barn for foresatte som nettkurs. Kurset starter med en introduksjon. Her vil du få presentert litt grunnleggende informasjon om tilstanden. Selve kurset består av tre sekvenser. Du må svare på spørsmål, enten ved å skrive inn et svar, eller gjennom flervalgsoppgaver.

Innhold:
På noen av oppgavene er det bare ett riktig svar, på andre er det flere riktige svar. Du får poeng for riktige svar, og hver sekvens har en minimums poengsum som du må klare før du får gå videre til neste sekvens. Dersom du ikke oppnår denne poengsummen, må du ta sekvensen på nytt. Dette sikrer at du har fått med deg nok kunnskap før du går videre til neste sekvens.

Kursansvarlig:
• Kurset er utformet og godkjent av Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer

Målgruppe for kurset

Kurset er beregnet på personer uten spesielle forkunnskaper innen medisin. I tillegg til foreldre, kan ungdom som har astma og personer som jobber med barn (skole, barnehage, SFO, idrettsledere mm) ha nytte av å gjennomgå kurset.