Bergen Stressmestringssenter

Et helhetlig tilbud for mennesker som ønsker økt livskvalitet. Bergen Stressmestringssenter tilbyr hjelp og tjenester til mennesker som ønsker økt livskvalitet og bedre helse. Senteret vektlegger et helhetlig tilbud i forhold til kropp, tanker og følelser. Senteret har et syn på at alle mennesker har lik verdi og individuell mulighet for vekst og utvikling. Metoder og arbeidsmodeller Ulike metoder og arbeidsmodeller vil være et supplement i vårt arbeid. Senteret vil inneha variert kompetanse i form av egne ansatte eller eksterne samarbeidspartnere. Senteret vil gi tilbud til enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Det er en målsetting at senterets ansatte skal ivareta egen helse og leve i tråd med det vi tilbyr.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Helsecoaching

Vi tilbyr helsecoaching. Hva er helsecoaching? Helsecoaching kommer inn under lov om alternativ behandling. Alternativ behandling av sykdom ved bruk av coaching har fokus på helse ved bruk av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen Fra 1 time Fra 1.200 kr  

Kommunikasjon - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs og foredrag om kommunikasjon for bedrifter. I et samfunn med stadig økende endringer, omlegginger og økende krav til helse, miljø og sikkerhet, har fokus på mestring av stress blitt et satsingsområde for mange bedrifter og organisasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen Fra 1 time Fra 1.600 kr  

Konflikthåndtering - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs og foredrag om Konflikthåndtering for bedrifter. I et samfunn med stadig økende endringer, omlegginger og økende krav til helse, miljø og sikkerhet, har fokus på mestring av stress blitt et satsingsområde for mange bedrifter og organisasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen Avtales Avtales kr  

Ledercoaching

Vi tilbyr coaching for ledere. Motiverende og inspirerende lederskap gir resultater. Å være leder på toppnivå kan ofte være en ensom jobb. Det stilles store krav og forventninger til prestasjon, organisering og resultater.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen Fra 1 time Fra 1.600 kr  

Mindfulness - Gruppeundervisning

Vi tilbyr gruppeundervisning i mindfulness. Det gis anledning til å bli kjent med mindfulnessøvelser, teori og forståelse i eget tilpasset tempo. Mindfulness er et selvhjelpsverktøy som kan benyttes av hvem som helst, uansett alder, fysisk form og religion

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales Avtales kr  

Mindfulness - Privatundervisning

Vi tilbyr privatundervisning i mindfulness. Det gis anledning til å bli kjent med mindfulnessøvelser, teori og forståelse i eget tilpasset tempo. Mindfulness er et selvhjelpsverktøy som kan benyttes av hvem som helst, uansett alder, fysisk form og religion

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 - 6 timer Fra 850 kr  

Mindfulness / oppmerksomt nærvær - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs og foredrag om mindfulness / oppmerksomt nærvær for bedrifter. I et samfunn med stadig økende endringer, omlegginger og økende krav til helse, miljø og sikkerhet, har fokus på mestring av stress blitt et satsingsområde for mange bedrifter og organisasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen Avtales Avtales kr  

Mindfulnesskurs

Vi tilbyr kurs i mindfulness. Kurset gir en solid innføring i Mindfulness og oppfølging over tid, der hver enkelte får tilpasset undervisning i en liten gruppe. I løpet av kursperioden merkes endring, og man er godt i gang med å integrere metoden i eget liv.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Bergen Stressm... Bergen 1 helg 3.250 kr  
Bergen, Rett ved Sjøbo... Bergen 2.400 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>