Konfliktløsning og reguleringsstøtte fordypningskursKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Videoforedrag du kan se selv + Online samlinger på Zoom kl 16.00 – 18.00
Pris: 6.990

Utviklings- og reguleringsstøtte i relasjoner med barn. Kurset er aktuelt for foreldre, fosterforeldre og ansatte i barnehage og skole. Hovedfokuset i kurset er på hva du selv kan gjøre for å møte barn på en utviklings- og reguleringsstøttende måte i konfliktsituasjoner din egen hverdag.

Opplever du ofte noe av dette i samspillet med barn?
- Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
- Barn som er nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
- Barn som gråter mye, skriker e.l.
- Aggresjon, utagering, slag, spark, at barnet løper av gårde e.l.
- Barn som kommer lett i konflikt med andre, eller er passive i lek.
- At det skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
- Vanskeligheter med å håndtere overgangssituasjoner.
- Vold, truende adferd, verbal aggresjon.

Om man opplever noe eller mye av dette, vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre.

I fordypningskurset vårt om konfliktløsning og reguleringsstøtte får du jobbet i dybden med slike problemstillinger, og få nyttig kompetanse i hvordan du kan løse ulike situasjoner som oppstår i utfordrende samspill med barn i din hverdag, hjemme eller på jobben.

Les om fordypningskurset her: https://foreldrekompetanse.no/reguleringsstotte-praktisk-fordypningskurs/

Hvem passer kurset for?
Kurset er aktuelt for foreldre, fosterforeldre og ansatte i barnehage og skole.
Det passer spesielt godt for deg som lever med eller jobber med barn med reguleringsutfordringer, traumer og diagnoser, også om du opplever vold, aggresjon, utagering, innagering m.m.

Du får gode verktøy som du kan bruke når du trenger dem. Dette senker stressnivået, øker mestringsfølelsen og gjør deg tryggere i voksenrollen eller foreldrerollen.

Nettbasert
Kurset er nettbasert. Det er fem online gruppeveiledningsmøter via Zoom av 2 timers varighet. I møtene kan du stille spørsmål og få veiledning. I tillegg til dette får du syv videomoduler med forelesninger som du kan se på når det passer deg. Dette gir deg god tid til å fordype deg i kursmateriellet, øve og praktisere, stille spørsmål, dele casehistorier og få tilbakemeldinger.

Datoer for online samlinger vinteren 2023:

Mandag 2. januar kl. 16.00 – 18.00
Mandag 23. januar kl. 16.00 – 18.00
Tirsdag 7. februar kl. 16.00 – 18.00
Torsdag 2. mars kl. 16.00 – 18.00
Mandag 20. mars kl. 16.00 – 18.00

Innholdet i fordypningskurset er det følgende:
- PLS reguleringsstøttemodellen - 5 faser i utfordrende situasjoner
- Spesielt utfordrende adferd - forebygging, deeskalering og etterarbeid
- Perspektivspiralen - anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting med utgangspunkt i barnets perspektiv og opplevelse
- Konstruktiv, læringsorientert grensesetting
- Når grensesetting eskalerer situasjonen
- Eskaleringsstigen
- Reguleringsstøtte som en langsiktig prosess
- Øvelser for selvregulering du kan gjøre med barn, og for deg selv
- TRE, Trauma Release Exercises

Meld deg på fordypningskurset for å få praktisk kompetanse, forståelse og gode modeller og verktøy som vil føre til positive endringer i din hverdag.

For mer informasjon og påmelding, se her: https://foreldrekompetanse.no/reguleringsstotte-praktisk-fordypningskurs/