Favne Mestringskurs

Favne tilbyr ulike mestringskurs til mennesker med lettere psykiske vansker relatert til stress, utbrenthet, søvnproblematikk, sosial angst, prestasjonsangst og negativ grubling. Tilnærmingen bygger på anerkjente prinsipper fra kognitiv terapi og teori om ”oppmerksomt nærvær”.

Kursene drives av psykiatriske sykepleiere med lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten. Kursene tilbys både privatpersoner og bedrifter. Vi kan skreddersy kurs til din bedrift.

Dere er også velkommen til å ta kontakt med oss eller lese mer på våre internettsider: www.favne.no


Konflikthåndteringskurs – kurs for ledere

Konflikter skal løses på laveste nivå» er et vanlig mantra blant ledergrupper i organisasjoner – som i at konflikthåndtering skal foregå i laveste nivå i organisasjonen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager  

Kurs i mestring av stress og utbrenthet

Favne Mestringskurs tilbyr kurs i mestring av stress og utbrenthet .

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 10 uker 6.500 kr  

Kurs i mestring av angst og depresjon

Favne Mestringskurs tilbyr kurs i mestring av angst og depresjon. Favne tilbyr mestringskurs med fokus på allmenne psykiske utfordringer som mange står ovenfor. Kursene er forankret i kognitiv atferdsterapi og teori om oppmerksomt nærvær (mindfullness).

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 10 uker 6.500 kr  

Kurs i mestring av sosial angst

Favne Mestringskurs tilbyr kurs i mestring av sosial angst.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 10 uker 6.500 kr