Foreldreveiledning - individuelt tilpasset veiledningKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Oslo
Oslo
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Tidspunkt: Etter avtale. Adresse: Veiledning foregår enten i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, eller i Konventveien 5, Oslo. Jeg tilbyr også veiledning over Zoom/telefon dersom det passer best for deg/dere.
Varighet: 1 time
Pris: fra 1.600

Vi tilbyr personlig hjelp og veiledning i forhold til temaer relatert til foreldre - barn relasjoner, kommunikasjon og konfliktløsning i forhold til barn og ungdom, utviklings- og reguleringsstøtte, kolikk og gråt hos spedbarn mm.

Private kurs kombinert med veiledning er en effektiv måte å få rask hjelp på, spesielt tilpasset til deg og din situasjon, og på et tidspunkt som passer for deg.

Du kan få veiledning ved personlig oppmøte i Oslo eller over Zoom el. Vi finner en løsning som passer avhengig av tid og praktiske muligheter.

Ønsker du å oppleve at du mestrer foreldrerollen og støtter dine barn ekstra godt?
Ønsker dere å samarbeide ekstra godt som foreldrepar?
Eller har dere ekstra store utfordringer?
Da er dette tilbudet spesielt egnet for deg!

Du kan få veiledning med fokus på:
- Kommunikasjon og konfliktløsning.
- Konflikter mellom barn og voksne.
- Konflikter mellom barn.
- Samarbeid mellom foreldre.
- Stress og traumer hos barn og voksne.
- Motorisk utvikling hos barn.
- Gråt og kolikk hos spedbarn.
- Språklig, kognitiv og sosial utvikling hos barn.
- Læringsmotivasjon.
- Utfordringer i møte med barnehage eller skole.

Hvor mye veiledning er nødvendig:
Av erfaring kommer de fleste langt gjennom 5 timer veiledning. De fleste kommer også godt i gang etter de to første timene. Hvor langt man kommer, og hvor mye arbeid som trengs fra de voksnes side avhenger av hva som er utgangspunktet og hva som er årsaken til situasjonen. Det vil også avhenge av hvor mye de voksne kan fra før, og hvilke ferdigheter man har i utgangspunktet. Er situasjonen mer komplisert, med mange ulike årsaksfaktorer både hos de voksne og hos barnet kan man likevel komme langt med 5 timer, men 10 timer kan da være mer aktuelt.

Veiledning gis av Hans Holter Solhjell.

Målgruppe
Foreldre

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
"For meg var det kjempeviktig å få råd og veiledning hos noen som ikke kjente meg og som hadde erfaring med relasjonsutfordringer. Det opplevde jeg at du hadde. Veiledningen ga meg først og fremst styrke til å stå i og å møte de utfordringene jeg møter. Det ga meg også trygghet og en forståelse for relasjonenes utfordringer og årsaker."

"Nattesøvn, sosiale arenaer og min verdi som menneske var i ferd med å bli et kjempeproblem for meg, og dette spiste meg opp innvendig. Jeg klarte, via veiledning, å stoppe bitterheten og negativiteten som var i ferd med å vokse i meg, og heller se mer konstruktivt på situasjonene."
- Tove.