Fysikk 1 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 7.750

Vi tilbyr kurs i fysikk 1 som nettkurs. Fysikk 1 er kurset for deg som trenger kunnskaper i fysikk for å komme inn på studier ved høyskoler og universiteter, hvor dette er et krav. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag

Beskrivelse:
Fysikk 1 gir en innføring i de eldste, viktigste og fortsatt gyldige fysikklovene innen mekanikk, elektrisitet og varmelære. Dessuten møter du moderne fysikk i form av astrofysikk- og strålingslover, atomfysikk og kjernefysikk, samt teknologiske fag som elektronikk og digital fotografering. Vi vil beskrive naturen med enkel matematikk, og du vil lære å planlegge og gjennomføre enkle fysiske forsøk.

Fysikk 1 består av følgende tema:
• Fysikk - på rett vei
• Newtons lover
• Mekanisk energi
• Termofysikk
• Bølger, lyd og lys
• Atomfysikk
• Kjernefysikk
• Astrofysikk
• Elektrisitet
• Fysikk og teknologi

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av privatisteksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Fysikk 1 er kurset for deg som trenger Fysikk for å få generell studiekompetanse. Kurset er utviklet i samsvar med læreplanen for faget.

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp til eksamen som privatist enten på www.privatistweb.no eller ved en videregående skole nær deg. Eksamen avlegger du som privatist i videregående skole, og du vil få utskrift av eksamensprotokollen fra eksamensskolen.

Vis flere tilsvarende kurs: