Fra regnskapsprodusent til støttespiller - nettkurs



Kursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: fra 2.500

Vi tilbyr kurs i fra regnskapsprodusent til støttespiller som nettkurs. Kurset formål er å sette fokus på de endringer som skjer i regnskapsbransjen, og hvordan man tilpasser seg en drift hvor samhandlingen med kunden skjer digitalt, skybasert og delt.

Vi ser på hvordan vi skal tilpasse oss denne omstillingen. Vi drøfter hvordan dette vil påvirke regnskapsførerbransjen og hvor mye av våre tradisjonelle arbeidsoppgaver som blir borte. Vi drøfter kontorets omstillingsprosess med fokus på leders og den enkeltes ansvar i prosessene og vi omhandler også hvordan vi rent praktisk kan få våre ansatte til å øke andelen tilleggstjenester med fokus på enkel regnskapsnær rådgivning.

Innhold
• Hva skjer i regnskapsbransjen
• Den teknologiske utvikling
• Hvordan påvirker digitaliseringen oss
• Kompetanse og bemanningsbehov
• Leders spesielle ansvar
• Den enkeltes ansvar
• Hvordan skape ønsket endring
• Erfaringer fra to regnskapskontorer
• Regnskapsnær rådgivning og tilleggstjenester våre ansatte må beherske

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF/GRFS 2 timer
• Annet 3 timer

Revisor:
• Annet 5 timer

Målgruppe for kurset

Dette kurset er aktuelt for alle ansatte på regnskapskontoret. Det er avgjørende at alle ansatte føler å være med prosessene. Kurset peker særlig på leders ansvar, men vi lærer også at det er avgjørende med en god og sterk dialog på kontoret for å lykkes.