E-læringskurs RevisjonKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.800

Vi tilbyr revisjonskurs som e-læring. Kursert gir deg en introduksjon til revisjon av ledelsessystemer. Ved å gjennomføre kurset tilegner du deg kunnskap om hvordan revisjoner kan gjennomføres på en effektiv og virkningsfull måte.

Innhold:
Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer. Du kan selv velge når og hvor du vil gjennomføre kurset, og du kan selvfølgelig repetere kurset ved behov.

E-læringskurset inneholder følgende leksjoner:
• Hva er en revisjon
• Ledelsessystemer og styringssløyfa
• Revisjonsprosessen
• Revisjonsprinsipper
• Krav til revisors kompetanse
• Planlegging - revisjonsprogram
• Forberedelser - revisjonsplan
• Utarbeide sjekklister
• Åpningsmøte
• Intervju og befaring
• Formulere revisjonsfunn
• Avslutningsmøte
• Rapportering og oppfølging
• Avslutning med test

Hva du får igjen for kurset:
Ved å fullføre kurset og bestå den avsluttende testen vil du blir tryggere i din rolle som revisor. Dermed kan du gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner. Ved å lære revisjonsmetoden NS-EN ISO 19011 stiller du også sterkere ved andre- og tredjepartsrevisjoner fra leverandører, kunder og sertifiseringsorgan.

Du kan benytte revisjonsprosessen ved revisjon av ulike ledelsessystemer:
• ISO 9001 - ledelsessystem for kvalitet
• ISO 14001 - ledelsessystem for miljø
• ISO 45001 - ledelsessystem for arbeidsmiljø
• HMS -internkontroll

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som skal gjennomføre revisjoner internt i egen bedrift. Introduksjonen i revisjonsmetoden gir deg et godt grunnlag for å utvikle dine ferdigheter som revisor. Kurset er også relevant for deg som skal gjennomføre leverandørrevisjoner eller andre eksterne revisjoner.