Interne revisjoner - nettkursKursarrangør: DNV GL Business Assurance
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 8.990
Neste kurs: 09.12.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i interne revisjoner som digitalt klasserom. Kurset gjennomføres med stor grad av praksis i tillegg til gruppediskusjoner og forelesning. I kurset vil deltakerne jobbe med en caseoppgave og blir delt i mindre grupper.

Innhold:
Gruppene skal planlegge, gjennomføre og rapportere fra revisjoner som gjennomføres som et rollespill. Man får prøve seg på ulike roller, og revisjons- og kommunikasjonsteknikker. Deltakerne veiledes og får tilbakemeldinger fra rollespillet, både fra hverandre og kursholdere. Når vi har kursgrupper med over 10 deltakere blir gruppeoppgavene veiledet av to kursholdere for å sikre at alle får nødvendig veiledning og tilbakemeldinger.

Kurset gjør deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon på en systematisk og effektiv måte, slik at resultatene gir et godt grunnlag for arbeidet med kontinuerlig forbedring og møter de strategiske målene til bedriften.

Kurset gir en innføring i:
• Hvordan interne revisjoner bidrar til arbeidet med kontinuerlig forbedring
• ISO-standardenes krav til interne revisjoner
• Ledelsens overordnede planlegging av revisjonsprogram
• Hvordan forberede, planlegge og gjennomføre av en intern revisjon
• Revisjonsteknikker, forståelse av krav, generell adferd, spørsmålsstilling og lytting
• Rapportering; funn, avvik og observasjoner. Hva er hva, hvordan beskrives de og hvordan sikrer man oppfølging

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som skal lede, eller delta i, gjennomføring av revisjon i egen bedrift eller hos leverandører.

Forkunnskaper:
• For å delta på kurset forutsettes det kjennskap til ISO 9001 eller annen systemstandard