Revisjonsledelse (KV8) onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 + 2 dager
Pris: 16.800
Neste kurs: 16.11.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr revisjonslederkurs (KV8). Revisjoner er et viktig verktøy for å bedømme om et ledelsessystem er etablert på en god måte, at det fungerer etter hensikten, og at det etterleves.

Innhold:
Kurset gir praktisk øvelse i å planlegge og gjennomføre en revisjon, vurdere om systemet fungerer i praksis, samt tolke og rapportere revisjonsfunn. Vi ser også på hvordan revisjonsresultater kan brukes i virksomhetens forbedringsarbeid. Kurset gjennomføres med forelesninger, dialog, gruppearbeid og praktiske øvelser. Mellom de to samlingene skal deltakerne løse en hjemmeoppgave, med utgangspunkt i egen virksomhet. Oppgaven må bestås før kursbevis utstedes.

Etter kurset skal deltakerne:
• Forstå revisjonsprosessen
• Kunne anvende revisjonsprinsippene
• Kunne utvikle, implementere og forbedre revisjonsprogrammet
• Forstå revisorrollen og revisors oppgaver i alle faser i revisjonen
• Kunne planlegge revisjoner og velge relevante revisjonsmetoder
• Kunne lede eller delta i revisjon av ledelsessystemer

Hva får du igjen for kurset:
• Jobbe mer effektivt i revisjonsaktivitetene og bruke systematikk og hjelpemidler du har fått tilgang til på kurset.
• Lær å avdekke, vurdere og formulere revisjonsfunn, og formidle på en tydelig måte hva virksomheten må forbedre.
• Still bedre forberedt til tredjepartsrevisjoner, slik at virksomheten unngår store avvik og opprettholder sertifikatene.
• Ved å ha trening på alle revisjonsaktivitetene, får du høy tilbakeføringsverdi til den praktiske gjennomføringen i egen virksomhet.
• Skap et faglig nettverk ved å utveksle erfaringer, og bli kjent med de andre deltakerne, som har tilsvarende rolle i sine virksomheter.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset er laget for deg som leder eller deltar på revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljøledelse. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering som del av grunnlag for å kunne sertifiseres som Kvalitetslevisor (QA) og / eller Revisjonsleder (QLA).

Forkunnskaper:
• Du bør ha god kjennskap til ISO 9000-familien. Kursene Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse og Kvalitetsledelse 2 - Implementering, ledelse og forbedring gir deg godt grunnlag for å delta på dette kurset.

Kursmateriell:
Følgende standarder skal medbringes til modulen:
• ISO 9000:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Grunntrekk og terminologi
• ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
• ISO 19011:2018, retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer
• Alle standarder kjøpes i nettbutikken til Standard Online AS