Leverandørrevisjoner - bedriftsinterntKursarrangør: DNV Business Assurance
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i leverandørrevisjoner. Kurset vil gi delttakerne forståelse og metode for evaluering, vurdering og oppfølging av egne leverandører, samt gjøre deltakerne i stand til på egen hånd å gjennomføre revisjoner av sine leverandører.

Kursinnhold:
• Innkjøpets rolle i verdikjeden
• Metoder for evaluering og oppfølging av leverandører
• Revisjoner som ledelsesverktøy
• Metoder og verktøy for planlegging og gjennomføring av leverandørrevisjoner
• Revisjonsteknikk, kommunikasjon, spørsmålsstilling, adferd og forståelse av krav
• Praktisk gjennomføring av leverandørrevisjon - case

Kurset vil også gi en orientering om endringene og de nye kravene i ISO 9001 og 14001 som kom i 2015, samt fokuserer på bærekraft, samfunnsansvar og andre relevante temaer. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Målgruppe for kurset:
Kurset er spesielt tilpasset for personer innen innkjøp / supply chain / sourcing som skal lede, og / eller delta i, evaluering og vurdering av leverandører samt gjennomføring av revisjoner og oppfølging av egne underleverandører.

Bedriftsinternt kurs:
Kurset kan også gjennomføres som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss i dag.

Vis flere tilsvarende kurs: