Interne revisjoner ISO 14001 for helsesektoren, bedriftsinterntKursarrangør: DNV Business Assurance
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om interne revisjoner (ISO 14001) for helsesektoren. Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon med tanke på å forbedre sin interne revisjonsprosess.

Innhold:
Alle systemstandarder forutsetter at bedriften gjennomfører interne revisjoner for å vurdere om virksomhetens ledelsessystem fungerer etter hensikt. Dette kurset er utviklet for helsesektoren, og vi bruker ISO 14001 standarden som utgangspunkt og har helsefaglige eksempler og oppgaver. Kurset er praktisk rettet med stor grad av gruppeoppgaver slik at deltakerne får øvd seg på å sette opp agenda, kommunikasjon i revisjon, gjennomføring på tid, vurdering funn / avvik, formulering av funn / avvik.

Kurset vektlegger:
• Overordnet målsetning for revisjoner
• Prinsipper for planlegging og gjennomføring
• Beskrive kompetansekrav for revisorer
• Ledelsens planlegging av revisjonsprogram for bedriften
• Gjennomføring
• Forberedelser og planlegging av en revisjon
• Revisjonsteknikker, forståelse av krav, generell adferd, spørsmålsstilling og lytting
• Rapportering av observasjoner

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• Deltakerne må ha kjennskap til ISO 14001 eller annen systemstandard

Vis flere tilsvarende kurs: