Oppfriskningskurs for revisorer - onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09.00-16.00
Varighet: 1 dag
Pris: 7000

Vi tilbyr oppfriskningskurs for revisorer online. Dagskurset passer for deg som har gjennomført flere revisjoner med bruk av den anerkjente revisjonsmetoden i ISO 19011, retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer, og som ønsker oppfriskning og fordypning i viktige temaer.

Innhold:
Basert på en markedsundersøkelse vi har gjort blant deltagere på våre populære revisjonskurs, har oppfriskningskurset følgende temaer:
• Vurdering og valg av hensiktsmessige revisjonsmetoder
• Utarbeidelse av sjekklister til intervju og befaring som gode hjelpemidler i forbindelse med innhenting av revisjonsbevis.
• Formulering av revisjonsfunn og revisjonskonklusjon

Temaene blir belyst med teori og praktiske eksempler med påfølgende gruppeoppgaver. Gruppeoppgavene bidrar til at du sammen med andre jobber med temaene i praksis, og utveksler erfaringer med deltakere og kursleder. Oppgavene er case-basert, med fokus på både internrevisjoner og leverandørrevisjoner.

Nytteverdien av å delta på oppfriskningsdagen:
• Bli enda tryggere i rollen som revisor
• Utvikle dine ferdigheter i forbindelse med planlegging av revisjoner
• Økt bevissthet ved utarbeidelse og bruk av av sjekklister
• Bli enda bedre til å formulere revisjonsfunn og revisjonskonklusjon
• Utveksle erfaringer med andre kompetente og erfarne revisorer, samt utvide ditt nettverk

Målgruppe for kurset:
Du som har deltatt på revisjonskurs iht. ISO 19011, retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer, og har gjennomført internrevisjoner, leverandørrevisjoner eller andre eksterne revisjoner. Du som trenger en oppdateringsdag i forbindelse med fornyelse av sertifikat som Kvalitetsrevisor (QA) eller Revisjonsleder (QLA) Kurset. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering.