Digital journalistikk - høyskolestudie (2 semestre) - webinarKursarrangør: IGM
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 51.000
Neste kurs: 02.09.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr høyskolestudie i digital journalistikk over 2 semestre som webinar. Deltidsstudier du kan ta ved siden av jobben. 5 samlinger á 3 dager. Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda. Hele studiet er digitalt, så du kan sitte hjemme og bli med på nettundervisning.

Innhold:
Lær å formidle budskap ved lage godt journalistisk innhold med tekster og video. Det er et stadig økende behov for medarbeidere med kunnskap i digital journalistikk, sosiale medier, digital presentasjon og bruk av data i journalistisk research. Innholdet du skriver og presenterer skal bli funnet av leserne på søkemotorene og det skal være delevennlig i sosiale medier.

Læringsutbytte:
Du vil lære digitale verktøy som kan brukes til å samle inn og presentere informasjonen effektivt. Og du vil ikke minst lære hvordan du kan bruke sosiale medier og nettet til å spre budskapet ditt effektivt. Kurset er også godt egnet for de som ønsker å lære research- og fortellingsteknikker til bruk i andre sammenhenger, f.eks. i informasjon og innholdsmarkedsføring.

Studenten skal få innsikt i og kjenne til de viktigste tjenester, teknologier og verktøy som er avgjørende for å lykkes som digital journalist, og forstå samspillet slik at man skaper effekter og resultater. Etter endt studium skal studenten beherske de viktigste verktøyene og være i stand til å gjøre seg relevant og skape og fremstille nyhets stoff på en måte som gir oppmerksomhet og skaper interesse i digitale kanaler.

I løpet av kurset, vil du lære:
• Å bruke digitale hjelpemidler i presentasjon og formidling
• Å bruke sosiale medier (som Facebook, og Instagram) knyttet til journalistikk
• Å bruke digitale hjelpemidler i research og analyse
• Videojournalistikk
• Du vil også få innsikt i klassiske journalistiske ferdigheter som ideutvikling, kildekritikk og fortellingsteknikk

Litt om samlingene:
Alle samlingene er digitale. Studiet er både praktisk og teoretisk rettet - med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. Studentene vil gjennom studiet gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

Studieinnhold:
1) Innføring i relevante visualiserings-, foto- og publiseringsprogrammer:
• Hva finnes av relevante nettbaserte dataprogrammer for visualisering og publisering
• Hvordan finne og bruke dem for å lage bedre nettsider, vi bruker WordPress

2) Innføring i videojournalistikk:
• Intervjuteknikker
• Hvordan engasjere målgruppen
• Redigering av film

3) Kunnskap om befolkningens bruk av ulike typer medier (avis, tv, radio, websider, sosiale medier):
• Når og til hvilket formål brukes ulike medietyper
• Hvordan fungerer sosiale medier
• Hvordan fungerer deling av journalistikk gjennom sosiale medier
• Etikk og jus i sosiale medier

4) Kunnskap i effektiv journalistisk fortellerteknikk og formidling i ulike kanaler som avis, tv, web, mobil, Facebook, Twitter:
• Grunnelementer i historiefortelling
• Hva er felles for ulike plattformer - hva skiller - hva er særpreget for ulike digitale fortellerteknikker
• Hvordan engasjere og aktivisere lesere som kilder, partnere og historiefortellere
• Få kjennskap til til HTML, søkemotoroptimalisering, interaksjonsdesign og brukerinteraksjon som nødvendig del av journalistisk arbeid.

5) Basisinnføring i kvantitativ metode og bruk av databaser og regneark:
• Hva er en database
• Hva kan databaser fortelle
• Hvordan kan databaser brukes til å lage tabeller, grafer osv.

6) Basiskunnskap i tradisjonelle journalistiske emner som nyhetsvurderinger og kildekritikk:
• Hva er en nyhet - hva er en god nyhet
• Hvilke hendinger blir til nyheter
• Hvorfor og hvordan være kritisk til kilder

Målgruppe for kurset:
Studiet passer for alle som ønsker bedre kunnskaper i digital journalistikk, dvs. å bruke digitale verktøy i journalistisk research og presentasjon og til spredning av budskap. Studiet i Digital Journalistikk - skal gi deg oversikt over og innsikt til å forstå de fagområder som er avgjørende for å utøve journalistyrket i den digitale tidsalder.

Forkunnskaper:
• Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
• Erfaring fra grafiske bransje, informasjons- og markedsavdelinger

Kursmateriell:
Pensumlitteratur
• Sosiale medier Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen, utgitt 2021
• Journalistikk, en innføring Brynjulf Handgaard, Anne Hege Simonsen, Steen Steensen
• Historiefortelling på digitale plattformer, Ståle de Lange Kofoed, utgitt 2020
• Innholdsmarkedsføring Pål Nisja-Wilhelmsen, utgitt: 2020

Eksamen / sertifisering:
Studie avslutter med eksamen som er en praktisk prosjektoppgave