Kunsten å skrive gode rapporter - BedriftsinterntKursarrangør: Framgang AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Jobber du i en bransje, der dere skriver mange rapporter? Tilhører du et ingeniør- eller teknikermiljø? Mange innenfor slike miljøer har høy spesialisert fagkompetanse, men lav bevissthet om hvordan de kommuniserer sin kunnskap skriftlig til andre.

På kurset Kunsten å skrive gode rapporter lærer dere hvordan dere strukturerer en leservennlig rapport, og hvordan dere lager gode overskrifter og mellomtitler. Ikke minste går vi grundig inn på hvordan man kan formilde vanskelig fagstoff til lesere som ikke har den samme detaljkunnskapen. Dere lærer hvordan fagbegreper skal brukes for å unngå at leserne faller av lasset. Kort sagt - dere lærer å skrive rapporter som tilfredsstiller kravene til klarspråk. På kurset jobber vi med eksempler fra bedriftens eller etatens egne rapporter.

Kursene varierer i lengde, men kjernen er en grundig gjennomgang av råd for å utforme tekster i klarspråk.

De går i korthet ut på å gi deltakerne:
• Proffenes tips for å effektivisere skriveprosessen
• Proffe triks for leservennlig fagspråk
• Proffenes tips for leservennlig ordvalg og setningsbygning
• Prinsipper for leservennlig struktur og sammenheng (rød tråd)
• Verktøy for sjekk av tekstens lesbarhet


Framgang AS tilbyr skrivekurs, stressmestringskurs og lederkurs. Alle kursene spesialtilpasses etter behov i den enkelte virksomhet. Kursene kan også kombineres med hverandre. Ta kontakt for en prat med oss om hvordan vi best kan imøtekomme behovet i din virksomhet


Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Her er en alfabetisk oversikt over oppdragsgiverne fra de siste årene:
• Akershus universitetssykehus
• Arbeidstilsynet i Stavanger
• Brønnøysundregistrene
• Bærum sykehus
• Deichmannske bibliotek
• Finansdepartementet
• Helsetilsynet
• Helsevernetaten i Oslo
• Kulturdepartementet
• Landbrukstilsynet
• Luftfartstilsynet
• Lørenskog kommune
• OBOS
• Opplæringsetaten i Oslo
• Oslo kommunes Byrådsavdeling for næring og utvikling
• Oslo Sporveier
• Riksantikvaren
• Rikstrygdeverket
• Samferdselsetaten i Oslo
• Sivilombudsmannen
• Skoleetaten i Oslo
• Sola kommune
• Statskonsult
• Stortingets utredningsseksjon
• Tollskolen
• Trygderetten
• Utenriksdepartementet
• Utlendingsdirektoratet
• Vann- og avløpsetaten i Oslo.