Individuell skriveveiledning - BedriftsinterntKursarrangør: Framgang AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Privatundervisning
Undervisningstid: 2 eller 3 halve dager med en mindre gruppe

Kursene varierer i lengde, men kjernen er en grundig gjennomgang av råd for å utforme tekster i klarspråk.

De går i korthet ut på å gi deltakerne:
• Proffenes tips for å effektivisere skriveprosessen
• Proffe triks for leservennlig fagspråk
• Proffenes tips for leservennlig ordvalg og setningsbygning
• Prinsipper for leservennlig struktur og sammenheng (rød tråd)
• Verktøy for sjekk av tekstens lesbarhet:
• Proffenes tips for å effektivisere skriveprosessen
• Proffe triks for leservennlig fagspråk
• Proffenes tips for leservennlig ordvalg og setningsbygning
• Prinsipper for leservennlig struktur og sammenheng (rød tråd)
• Verktøy for sjekk av tekstens lesbarhet


Vi tilrettelegge kursene for grupper som skriver spesielle tekster – for eksempel saksbehandlere som bare skriver notater eller rapporter.

Framgang AS tilbyr skrivekurs, stressmestringskurs og lederkurs. Alle kursene spesialtilpasses etter behov i den enkelte virksomhet. Kursene kan også kombineres med hverandre. Ta kontakt for en prat med oss om hvordan vi best kan imøtekomme behovet i din virksomhet.


Målgruppe for kurset:
Oppdragsgiverne våre er primært offentlige etater. De fleste har bestilt ”Kunsten å skrive godt” (1- og 2-dagerskurs) for saksbehandlere.


Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Her er en alfabetisk oversikt over oppdragsgiverne fra de siste årene:
• Akershus universitetssykehus
• Arbeidstilsynet i Stavanger
• Brønnøysundregistrene
• Bærum sykehus
• Deichmannske bibliotek
• Finansdepartementet
• Helsetilsynet
• Helsevernetaten i Oslo
• Kulturdepartementet
• Landbrukstilsynet
• Luftfartstilsynet
• Lørenskog kommune
• OBOS
• Opplæringsetaten i Oslo
• Oslo kommunes Byrådsavdeling for næring og utvikling
• Oslo Sporveier
• Riksantikvaren
• Rikstrygdeverket
• Samferdselsetaten i Oslo
• Sivilombudsmannen
• Skoleetaten i Oslo
• Sola kommune
• Statskonsult
• Stortingets utredningsseksjon
• Tollskolen
• Trygderetten
• Utenriksdepartementet
• Utlendingsdirektoratet
• Vann- og avløpsetaten i Oslo