Tekstuniverset

Tekstuniverset arrangerer: • Skrivekurs med Gro Dahle, Kjersti Wold, Kristin von Hirsch, Endre Rusetog Jorunn Solli. • Tegnekurs med Brita Skybak. • Redesign og omsøm-kurs med Veronika Svensson Glitsch. • Søknadsplanlegging med Linda Cecilie Furulund. • Eksistensfilosofi for alle med Kristin von Hirsch.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Digital samskriving på Zoom

Vi tilbyr samskriving på Zoom. Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte oss til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 100 kr  

Digitalt "Å skrive fram en karakter" med Gro Dahle

Vi tilbyr digitalt skrivekurs med Gro Dahle - å skrive fram en karakter. I skjønnlitterær prosa, i biografier, historiske tekster og i journalistiske portretter er karakteren kjernen. Det handler om å løfte fram et levende menneske, en stemme, en personlighet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.01.2024 8 kvelder09.01.2024 5.000 kr  

Digitalt skrivekurs om essay-sjangeren med Ida Lødemel Tvedt

På dette kurset får man utvikle sine egne skriveprosjekt og lære om ulike essay-tradisjoner. Kurset passer for alle som vil forsøke å skrive et essay, eller en annen form for ikke-fiktiv tekst. Både erfarne og uerfarne skribenter er velkomne.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.01.2024 4 kvelder17.01.2024 4200 kr  

Digitalt! Dialog- og replikk-kurs med GRO DAHLE

Å skrive prat! Å skrive samtaler! Men hvordan få karakterer til å snakke? Hvordan skape stemme, muntlig tale? Alle mennesker har sin helt egne måte å snakke på, et personlig uttrykk som kan være en signatur. Bare hør på menneskene rundt deg! Lytt til hvordan de snakker!

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 6 kvelder 4000 kr  

Digitalt! Diktkurs med GRO DAHLE

Å skrive dikt, å være i diktet, prøve ut ord, tanker, metoder, leke og undersøke! Dette kurset er en vei inn i språket, både som leser og som dikter, og vi skal inn i diktets historie, prøve ut teknikker og grep og få tekstene våre til å synge og overraske!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 kvelder 4.000 kr  

Digitalt! Igangsettingskurs på kveldstid med GRO DAHLE

Vi tilbyr digitalt igangsettingskurs med Gro Dahle. Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs, et lete-etter-prosjekt-kurs hvor dere kan samle-råmateriale og ideer til eget skrivearbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 kvelder 5.000 kr  

Digitalt! Tekst til bilde skrivekurs med GRO DAHLE

Tekst og bilde er et spennende område innenfor musikk, film, kunst og media. Bildet er det første vi ser, for bildet trumfer ordene og tar umiddelbar kontakt med leseren, seeren, publikum og griper tak i oss. Sånn også med musikken.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.01.2024 8 kvelder08.01.2024 5000 kr  

Diktkurs med Endre Ruset og Joakim Kjørsvik

Vi tilbyr diktkurs med Endre Ruset og Joakim Kjørsvik Det er et kurs som fokuserer på prosess. Det blir enkle oppgaver med lav inngangsterskel og samtaler om tekstene som skrives på kurset. Kurset gir mestring for samtlige.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 helg 3500 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>