Kunsten å skrive godt - BedriftsinterntKursarrangør: Framgang AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Vårt meste populære kurs er Kunsten å skrive godt. Best utbytte får man om man velger dette som todagerskurs, med en ukes mellomrom mellom hver av dagene. Da bearbeider deltakerne en tekst mellom samlingene.

Arbeidsformene er forelesning, korte øvinger, enkelt gruppearbeid og diskusjon. Inkludert i kursprisen er også en skriftlig vurdering av deltakernes egne tekster. Kurset Kunsten å skrive godt kan også holdes som hel- eller halvdagskurs.

Kursene varierer i lengde, men kjernen er en grundig gjennomgang av råd for å utforme tekster i klarspråk.

De går i korthet ut på å gi deltakerne:
• Proffenes tips for å effektivisere skriveprosessen
• Proffe triks for leservennlig fagspråk
• Proffenes tips for leservennlig ordvalg og setningsbygning
• Prinsipper for leservennlig struktur og sammenheng (rød tråd)
• Verktøy for sjekk av tekstens lesbarhet


Framgang AS tilbyr skrivekurs, stressmestringskurs og lederkurs. Alle kursene spesialtilpasses etter behov i den enkelte virksomhet. Kursene kan også kombineres med hverandre. Ta kontakt for en prat med oss om hvordan vi best kan imøtekomme behovet i din virksomhet.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Oppdragsgiverne våre er primært offentlige etater. De fleste har bestilt ”Kunsten å skrive godt” (1- og 2-dagerskurs) for saksbehandlere.


Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Her er en alfabetisk oversikt over oppdragsgiverne fra de siste årene:
• Akershus universitetssykehus
• Arbeidstilsynet i Stavanger
• Brønnøysundregistrene
• Bærum sykehus
• Deichmannske bibliotek
• Finansdepartementet
• Helsetilsynet
• Helsevernetaten i Oslo
• Kulturdepartementet
• Landbrukstilsynet
• Luftfartstilsynet
• Lørenskog kommune
• OBOS
• Opplæringsetaten i Oslo
• Oslo kommunes Byrådsavdeling for næring og utvikling
• Oslo Sporveier
• Riksantikvaren
• Rikstrygdeverket
• Samferdselsetaten i Oslo
• Sivilombudsmannen
• Skoleetaten i Oslo
• Sola kommune
• Statskonsult
• Stortingets utredningsseksjon
• Tollskolen
• Trygderetten
• Utenriksdepartementet
• Utlendingsdirektoratet
• Vann- og avløpsetaten i Oslo