Kunsten å skrive nyhetsartikler - BedriftsinterntKursarrangør: Framgang AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: 1 eller 2 dager

Hvis du skriver pressemeldinger, nyhetsartikler eller andre journalistiske tekster, kan det være du trenger hjelp til å tenke og skrive som en proff journalist. På kurset lærer dere om strukturen i den klassiske nyhetsartikkelen, og hva en pressemelding skal inneholde.

Dere lærer hvordan dere skriver en effektiv ingress, hva en god tittel er, og hvordan man skriver kort, klart og leservennlig

De går i korthet ut på å gi deltakerne:
• Proffenes tips for å effektivisere skriveprosessen
• Proffe triks for leservennlig fagspråk
• Proffenes tips for leservennlig ordvalg og setningsbygning
• Prinsipper for leservennlig struktur og sammenheng (rød tråd)
• Verktøy for sjekk av tekstens lesbarhet


Vi tilrettelegge kursene for grupper som skriver spesielle tekster – for eksempel saksbehandlere som bare skriver notater eller rapporter.

Framgang AS tilbyr skrivekurs, stressmestringskurs og lederkurs. Alle kursene spesialtilpasses etter behov i den enkelte virksomhet. Kursene kan også kombineres med hverandre. Ta kontakt for en prat med oss om hvordan vi best kan imøtekomme behovet i din virksomhet.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Oppdragsgiverne våre er primært offentlige etater. De fleste har bestilt ”Kunsten å skrive godt” (1- og 2-dagerskurs) for saksbehandlere.


Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Her er en alfabetisk oversikt over oppdragsgiverne fra de siste årene:
• Akershus universitetssykehus
• Arbeidstilsynet i Stavanger
• Brønnøysundregistrene
• Bærum sykehus
• Deichmannske bibliotek
• Finansdepartementet
• Helsetilsynet
• Helsevernetaten i Oslo
• Kulturdepartementet
• Landbrukstilsynet
• Luftfartstilsynet
• Lørenskog kommune
• OBOS
• Opplæringsetaten i Oslo
• Oslo kommunes Byrådsavdeling for næring og utvikling
• Oslo Sporveier
• Riksantikvaren
• Rikstrygdeverket
• Samferdselsetaten i Oslo
• Sivilombudsmannen
• Skoleetaten i Oslo
• Sola kommune
• Statskonsult
• Stortingets utredningsseksjon
• Tollskolen
• Trygderetten
• Utenriksdepartementet
• Utlendingsdirektoratet
• Vann- og avløpsetaten i Oslo