Cooperative learning, trinn 5 - 13Kursarrangør: BRO AOF
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890
Neste kurs: 26.05.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i cooperative learning, trinn 5 - 13. De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye både faglig og sosialt av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse.

Innhold:
Dette kurset gir deg et praktisk verktøy som vil øke både læringslyst og læringsutbytte hos elevene dine, og det ganske umiddelbart! Cooperative Learning er en strukturert og lærerstyrt metodikk som sikrer at elevene samarbeider om å løse oppgaver og hvor alle elevene må være aktive i læringsprosessen. Omfattende forskning og erfaring fra blant annet Canada, Danmark og USA, viser at systematisk bruk av samarbeidslæring gir gode læringsresultater.

Hensiktsmessig bruk av metoden sikrer gode relasjoner mellom elevene, som igjen bidrar til økt trivsel og motivasjon. Kurset er en innføring i metodikken og vil gi deltakerne praktiske ferdigheter som umiddelbart kan tas i bruk i klasserommet. Kursavgiften inkluderer lunsj.

Agenda:
• Hva er Cooperative Learning, og hvorfor er det en effektiv metodikk
• Cooperative Learning som verktøy for klasseledelse og relasjonsbygging
• Coopearive Learning og utvikling av sosial kompetanse
• Hvordan skape et inkluderende læringsmiljø
• Hvordan ivareta prinsippene for dybdelæring
• Planlegging av Cooperative Learning i eget / egne fag
• Praktisk gjennomføring av noen ulike strukturer

Kursholder: Frank Westby

Frank Westby er skolesjef i Frogn kommune. Han har mange års erfaring fra skolen, både fra grunnskolen og fra den videregående skolen. Frank har arbeidet som lærer, pedagogisk konsulent, assisterende rektor og rektor. Han har også vært virksomhetsleder for Askimskolen. Som leder har han bidratt til gode resultater, hvor kunnskapsbasert ledelse og effektiv ressursforvaltning har vært blant suksessfaktorene. Franks formelle kompetanse inkluderer Master i skoleledelse ved BI og utdanning innen veiledning, coaching og relasjonsledelse. Frank Westby er forfatter av boken Cooperative Learning - undervisning med samarbeidsstrukturer (GAN Aschehoug 2018).