Cooperative learning, trinn 1 - 4Kursarrangør: BRO AOF
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr kurs i cooperative learning, trinn 1 - 4 - samarbeidslæring. Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering, samarbeid og faglig fokus?

Innhold:
Et klasserom som tar vare på den enkelte gjennom at man blir sett og hørt samtidig som fellesskapet er sterkt? Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Kursdagen inneholder teoriene bak arbeidsmåten, forskning og konkrete eksempler på strukturene brukt i praksis.

I løpet av kursdagen vil du få kunnskap om hvordan du som pedagog kan aktivere elevene, slik at de er den aktive part i klasserommet, med deg som tydelig klasseleder. Etter endt kurs får du med deg noen maler du kan bruke for å lage hjelpemidler til strukturene, og et sett ferdige oppgaver til de strukturene som vi har brukt. Kursavgiften inkluderer lunsj.

Agenda:
• CL tankegangen
• Klasseromsorganisering
• Klassemiljøarbeid
• Lærerens rolle
• Innføring av strukturer i klassen
• Sammensetting av grupper
• Teambuilding
• Sosiale ferdigheter og CL-strukturer
• Kommunikasjon i klasserommet
• Tilpasset opplæring
• Tips om ulike typer oppgaver

Målgruppe for kurset:
Lærere på småtrinnet inviteres til en kursdag om innføring i Cooperative Learning (CL).

Kursholder: Linda Kristin Bjugn

Linda Kristin Bjugn er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i grunnfag idrett og videreutdanning i lesing og skriving. Linda har nesten 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen. Hun har i mange år også hatt ansvaret for lesekurs for ulike elevgrupper, og er lærerspesialist i norsk med vekt på småskolen. Linda er kurset i KAGAN Cooperative Learning og dette speiler undervisningen i alle fag. Linda er også konsulent for GAN Aschehoug.