Barne- og ungdomsarbeider - nettbasertKursarrangør: Notodden Ressurssenter
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Neste oppstart i august/september

Utdanning fram til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider Dersom du ønsker å arbeide med barn og unge er dette en utdanning for deg. Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide med barn på ulike alderstrinn: barnehage, skolefritidsordninger, ungdomsklubber m.m.

Når vi mottar søknad fra deg tar vi en grundig gjennomgang av dine papirer, din bakgrunn og setter sammen et utdanningsløp som fører fram til fagbrev. Dersom du har lite praksis fra fagområdet, vil du ha behov for å gjennomføre programfagene, et Vg1 løp (1/2 år) før du starter på Vg2 Barne- og ungdomsarbeider som går over ett skoleår (to semestre).

Utdanningen er gratis for deg som fyller 25 år i år eller er eldre og ikke har fullført videregående opplæring (ikke har fagbrev eller generell studiekompetanse).

Programfag studieretning Helse og omsorgsfag
Vg1 Helse og omsorgsfag kan være aktuell før du starter på Vg2 Barne – og ungdomsarbeiderfag (avhenger av hva du har av skolegang fra før). Vg1 går over et halvt skoleår (ett semester).Hvis du har praksis fra arbeid med barn og unge kan du søke om realkompetansevurdering i stedet for ta programfagene på Vg1 Helse og omsorgsfag.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Programfagene på Vg2 Barne- og ungdomsarbeider går over ett skoleår (to semestre) med oppstart i februar og september. Utdanningen er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og nettbaserte studier. Har du relevant utdanning og praksis kan du også realkompetansevurderes også i programfagene på Vg2 nivå. Utdanningen kan da gjennomføres på kortere tid.

Ny søknadsfrist er foreløpig ikke satt:
Utdanningen finansieres av Fylkeskommunen. Det er ikke satt av midler i 2014 til dette faget, men endringer kan likevell komme. Det er derfor viktig at du sender søknad snarest, dette for å synliggjøre interessen for faget.

Søknad:
Du søker gjennom Vigo her. For at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven.

Målgruppe for kurset
Vårt tilbud er fleksibelt slik at det kan passe for personer med ulik bakgrunn:

1. For den som har eller kan oppnå 5 års praksis innen barne- og ungdomsarbeiderfag med fordeling på ulike alderstrinn, er det fordelaktig å være praksiskandidat. Vi tilbyr undervisningsopplegg i programfagene (i sentrale temaer på VG1 og VG2). Dette gjennomføres over ett år med innleveringsoppgaver ca. en gang pr. mnd. Undervisningsopplegget gir et faglig grunnlag for å gå opp til en tverrfaglig sentralgitt prøve. Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som barne- og ungdomsarbeider.

2. Velger du et avkortet løp, betyr det at du tar VG1 og Vg2 i skole tilpasset
voksne. Opplæringen rommer da både fellesfag (allmennfag) og programfag.

Et avkortet løp gir fradrag i praksiskravet.

Har du relevant utdanning fra videregående skole fra før, kan du realkompetansevurderes i forhold til dette. Utdanningen vil da kunne gjennomføres på kortere tid.

I sammenheng med et avkortet løp kan det også være en mulighet å søke lærlingeplass.

Kursmateriell:
Hva vil det si å være nettelev?
Som nettelev kan du hele tiden kommunisere med læreren din og med andre elever via nettet. Du kan i stor grad bestemme selv når du vil arbeide, men det krever selvdisiplin. Du skal levere oppgaver og prøver til veilederen din, og får disse kommentert og rettet.

Selve fagstoffet vil du finne i lærebøker slik som for ordinære elever. Forskjellen er at bearbeiding og arbeid med stoffet og veiledning fra lærer går over nettet.

Du må ha tilgang til datamaskin og internett for å kunne være nettelev.

Eksamen/sertifisering:
På avkortet løp er det mulig å velge mellom å være ordinær elev eller privatist. Som ordinær elev får du standpunktkarakter under forutsetning av at du følger undervisningsopplegget og møter på samlinger. Du kan imidlertid bli trukket ut til eksamen i ett eller flere fag. Som praksiskandidat skal du opp til en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Fagprøven arrangeres av Fagopplæringskontoret. Den foregår ute i praksis og kan gjennomføres når teori og praksiskrav er innfridd.


Hva koster det?
For deltakere over 25 år (under forutsetning av en forventet lovendring), uten videregående utdanning, er utdanningen gratis (voksenrett). Deltakere uten voksenrett kan fylle opp ledige plasser gratis.

Datamaskin og oppkopling til Internett må du betale selv. Eksamensgebyr må betales av hver enkelt.
Lånekassen gir stipend og lån.
Fylkeskommunen gir et bokstipend.