Flyktningbarn i barnehagen og skolen - webinarKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: ca 3 timer
Pris: 1.500

Vi tilbyr foredrag om flyktningbarn i barnehagen og skolen som webinar. Barnehagen og skolen har en avgjørende og viktig rolle i flyktningbarns liv. For mange er dette et første møte med norsk kultur og er et sted for å skape sitt første nettverk og utvikle sosial kompetanse.

Innhold:
Hvordan kan skolen og barnehagen samarbeide med andre tjenester og best mulig legge til rette for at den enkelte skal få en god start? I dette webinaret utforsker vi handlingsrommet samtidig som vi ønsker å peke på noen konkrete verktøy som er nyttige i møte med barn og ungdom i barnehagen og skolen.

Program:
kl 09:00 - 09:45
Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktningbarna og hva må de vite:
Skolen og barnehagen er avgjørende for at unge skal klare å bli inkludert i små og store fellesskap. Lærere og pedagoger har en viktig oppgave når de legger til rette for barn og unge som kommer som flyktninger. Hva er det viktig for lærere og pedagoger, og evt. i tjenesteapparatet rundt barna, å vite om hva som står på spill når man flykter fra et land til et annet?
• Ulike grupper har ulike sårbarheter
• Hvilke faktorer på virker hvordan tilværelsen blir
• Hvordan se på flyktningbarn som en ressurs

kl 10:00 - 10:45
Arbeidet med traumatiserte flyktningbarn i barnehagen og skolen:
Tidlig innsats i barnehagen og skolen har en langsiktig betydning for det enkelte barnet. Hvordan kan pedagoger bidra direkte og praktisk ovenfor barn og unge med flyktningbakgrunn som er traumatisert?
• Hvordan påvirker traumer barn og unge
• Hvem tar kontakt med hvem når
• Vise trygge rammer og god støtte
• Hvordan jobbe med barne- og ungdomsgrupper

kl 11:00 - 11:45
Det viktigste er å bli norsk - barn og unges tanker om å være ny i Norge:
Redd Barna har snakket med barn som har flyktet alene og barn som har vært på flukt med familien sin. De har snakket med barna om skole, opplevelser, lærere, hva de synes er bra og hva de savner. Når det kommer til integrering kan barneperspektivet bli underkommunisert. Men det er slik at barna vet best hvordan det er å være barn.

I dette innlegget deler Redd Barna sin kunnskap om hvordan barn opplever det er å komme til et nytt land og hvordan det er å være helt ny. Første del av innlegget ca. 25. min. er satt av til at Redd Barna innleder. Deretter ønsker Christine å invitere publikum til å stille live spørsmål i chatten som hun så vil svare på. Vi anbefaler derfor alle som deltar på forhånd å tenke gjennom om de har noen spørsmål de ønsker å stille når det kommer til integrering og barneperspektivet.
• Dialog med barna
• Barneperspektiv i integreringsarbeid
• Perspektiver på skole med barn og unge som har vært på flukt

Målgruppe for kurset:
Lærere, barnehagelærere, pedagogiske ledere, førskolelærere, barnevernsansatte, sosiallærere, flyktningmedarbeidere, integreringstjeneste, ansatte på asylmottak, sosionomer, velferdsvitere, bosettingsansvarlige, frivillig sektor, og andre ansatte i privat og offentlig sektor som jobber med integrering og kvalifisering av innvandrere.