Ny barnevernslov - webinarKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.875
Neste kurs: 05.05.2023 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr webinar om ny barnevernslov. Et webinar for alle som trenger å sette seg inn i den nye loven som trer i kraft 1.1.2023. Lov om barnevern fra 1992 er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov tilpasset dagens samfunn.

Innhold:
Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Når webinaret gjennomføres vil ny barnevernslov være 4 måneder gammel, og du som deltaker har fått sett hva den krever av deg som ansatt i barnevernstjensten i praksis. Barnerettsjurist Geir Kjell Andersland går gjennom hovedpunktene i ny lov og ser på hvordan loven endrer måten vi jobber på?

Program:
kl 09:00 - 12:00 Den nye barnevernsloven:
• Hovedpunktene i ny lov, sammenlignet med den gamle
• Hva har skjedd siden loven trådte i kraft
• Har den endret måten vi jobber på
• Krav til forebygging i kommunene
• Kravene til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
• Forberedelse til saker i barneverns- og helsenemda
• Prosessen i nemda
• Samtaleprosess
• Barnevernets ansvar for et godt beslutningsgrunnlag
• Hva må du tenke på
• Hva må dokumenteres
• Hvordan dokumenteres det
• Kan alt lovfestes
• Hvordan er synergieffekten mellom lovverket, holdninger og faglig kunnskap

Kursholder: Geir Kjell Andersland, Jurist og forfatter

Barnerettsjurist Geir Kjell Andersland har særlig kompetanse innen barns rettigheter, barnevernssaker og foreldretvister, og tar oppdrag som foredragsholder ved siden av sin forfattervirksomhet. Andersland er per i dag medlem av fylkestinget, og har derfor satt sin advokatpraksis på hold inntil videre.

Foruten erfaring som advokat og politiker, har Andersland 15 års yrkeserfaring som regiondirektør i Barne- ungdoms -og familieetaten (Bufetat), 2003 - 2009 og som fylkesnemndsleder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, 2009 - 2018. Andersland har forfattet flere bøker og en rekke fagartikler og aviskronikker om barne- og familierettslige tema.

Målgruppe for kurset:
Konferansen er åpen for alle