Bachelor i internasjonale studierKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Bjørknes Høyskole
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Lovisenberggata 13, 0456 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 år
Pris: 40.700 per semester

Vi tilbyr en bachelor i internasjonale studier. I tillegg til de fire tradisjonelle hovedtemaene - internasjonal historie, internasjonal politikk, politisk økonomi og folkerett - bygger internasjonale studier på en rekke dagsaktuelle temaer.

Innhold:
Bachelorgraden inneholder blant annet emner som tar for seg migrasjons- og flyktningstudier, terrorisme, militæretikk, områdestudier og sikkerhetsstudier. Som et supplement til de studiepoenggivende emnene vil studieturer til Afrika og Midtøsten, kurs i konflikthåndtering, samt mulighet for utveksling og internship gjøre at graden både er praksisnær og anvendelig.

Internasjonale studier slekter på statsvitenskap, og kan være et strategisk og spennende supplement om du ønsker å lære mer om politikk og statsmakter utenfor Norge.


Målgruppe for kurset:
Studiet passer for deg med interesse for verden utenfor Norges grenser og som ønsker å lære mer om internasjonale forhold og hendelser. Internasjonale studier tilbys som årsstudium eller bachelor, stedlig i Oslo eller som nettstudium.