Norges Idrettshøyskole

Norges idrettshøgskole er ein vitskapleg høgskule med eit særleg, nasjonalt ansvar for forsking og høgare utdanning innan det idrettsvitskaplege fagfeltet.

Dei sentrale aktivitetane våre er undervisning, forsking og formidling. NIH har eit breitt spekter av disiplinar, fag og praktiske aktivitetar. Høgskulen sine aktivitetar er avgrensa til idrett, kroppsøving, leik, friluftsliv, dans, trening og andre former for rørsle.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Aktiv Basis

Aktiv Basis gir deg forskningsbasert kunnskap om blant annet anatomi, fysiologi, grunnleggende treningslære, biomekanikk og er obligatorisk for deg som ønsker å ta studieemnet "Kostholdsveileder"

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sogn Oslo, Sogn 3 måneder 11.300 kr  

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, fremme glede og mestring.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sogn Oslo, Sogn 3 år  

Bachelor i friluftsliv

Vi tilbyr bachelor i friluftsliv. Bachelorprogrammet gir studenter teoretiske og praktiske kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sogn Oslo, Sogn 3 år  

Bachelor i idrettsvitenskap

Vi tilbyr bachelor i idrettsvitenskap. Utdanningen tar for seg idrett og bevegelse både i praksis og teori gjennom vitenskapelig forskningsarbeid. Du får innsikt i hva idrett betyr for samfunnet, for grupper og enkeltpersoner.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sogn Oslo, Sogn 3 år  

Bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn

Vi tilbyr bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn Gjennom studiet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sogn Oslo, Sogn 3 år  

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Vi tilbyr bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi. Fysisk og mental forståelse er viktige elementer i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i et idrettslag eller på landslaget, eller som idrettspsykologisk veileder og koordinator i et særforbund.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sogn Oslo, Sogn 3 år  

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Vi tilbyr bachelor i trening, helse og prestasjon. Gjennom studiet utvikler du forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, trening, helse og prestasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sogn Oslo, Sogn 3 år  

Beitokurset - etterutdanningskurs i kroppsøving

Vi tilbyr landets største etterutdanningskurs i kroppsøving. Kurset retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og assistenter med ansvar for fysisk aktivitet i skole og SFO.

Sted Dato Varighet Pris
Øystre Slidre Øystre Slidre 19.01.2020 4 dager19.01.2020  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>