Norges Idrettshøyskole

Norges idrettshøgskole er ein vitskapleg høgskule med eit særleg, nasjonalt ansvar for forsking og høgare utdanning innan det idrettsvitskaplege fagfeltet.

Dei sentrale aktivitetane våre er undervisning, forsking og formidling. NIH har eit breitt spekter av disiplinar, fag og praktiske aktivitetar. Høgskulen sine aktivitetar er avgrensa til idrett, kroppsøving, leik, friluftsliv, dans, trening og andre former for rørsle.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, fremme glede og mestring.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Kringsjå Oslo, Kringsjå 3 år 840 pr semester kr  

Bachelor i friluftsliv

Vi tilbyr bachelor i friluftsliv. Bachelor i friluftsliv er en utdanning som kombinerer personlig interesse for friluftsliv med friluftsliv som fag, og som kilde til helse og livskvalitet for alle aldersgrupper uavhengig av ambisjonsnivå.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Kringsjå Oslo, Kringsjå 3 år 840 pr semester kr  

Bachelor i Sport Management

Vi tilbyr bachelor i Sport Management. Gjennom studiet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Kringsjå Oslo, Kringsjå 3 år 840 pr semester kr  

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Vi tilbyr bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi. Fysisk og mental forståelse er viktige elementer i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i et idrettslag eller på landslaget, eller som idrettspsykologisk veileder og koordinator i et særforbund.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Kringsjå Oslo, Kringsjå 3 år 840 pr semester kr  

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Vi tilbyr bachelor i trening, helse og prestasjon. Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom arbeid med fysisk aktivitet, helse og fysisk yteevne.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Kringsjå Oslo, Kringsjå 3 år 840 pr semester kr  

Beitokurset - etterutdanningskurs i kroppsøving

Beitokurset er landets største etterutdanningskurs for kroppsøvingsfaget. Kurset retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og ansatte med ansvar for fysisk aktivitet i skole og SFO.

Sted Dato Varighet Pris
Øystre Slidre Øystre Slidre 4 dager 1.050 kr  

Coaching og psykologi

Masterprogrammet innen coaching og psykologi kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemer og oppgaver.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Kringsjå Oslo, Kringsjå 2 år 840 pr semester kr  

European Master in Health and Physical Activity

Masterprogrammet "European Master in Health and Physical Activity" (EMHPA) fokuserer på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og på anvendelsen av fysisk aktivitet og trening i helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Kringsjå Oslo, Kringsjå 2 år 840 pr semester kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>