Tuning in to kids foreldreveiledningKursarrangør: Ekte
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Privatundervisning
Undervisningstid: Avtales
Varighet: 6 dager
Pris: 5450

Å være god på å veilede barnet ditt emosjonelt kan få større betydning enn du kanskje tror. Tuning in to kids er et foreldreprogram som styrker foreldres evne til å støtte barnet sitt emosjonelt. Vi tilbyr individuell veiledning til foreldre, både digitalt og ved et av våre kontor.

Blir barnet ditt fort sint? Opplever du at barnet ditt skriker eller slår? Vegrer barnet ditt seg for skolen? Er barnet ditt engstelig? Er barnet ditt mye trist? Mobber barnet ditt andre barn eller blir selv mobbet? Blir du mye sint selv? Strever du med å sette grenser?I Tuning in to kids hjelper vi deg med hvordan du kan hjelpe barnet ditt.

Tuning in to kids er et foreldrekurs som fokuserer på det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn. I løpet av dette kurset lærer du en foreldreferdighet vi kaller emosjonsveiledning. Med emosjonsveiledning mener vi ferdigheten til å gjenkjenne, forstå og respondere på barnets følelser på en måte som er nyttig for barnet. Denne tilnærmingen hjelper barnet å forstå og håndtere egne følelser. Tuning into kids ble utviklet i Australia av Sophie Havighurst og Anne Harley. Det bygger blant annet på Gottman sin forskning om sammenheng mellom foreldrestil og barns psykososiale utvikling. Flere studier har vist at kurset har en positiv virkning på foreldreferdigheter, foreldre-barn relasjonen og barnets emosjonelle kompetanse og atferd. Det finnes mange som lover enkle og raske løsninger på komplekse problemer. Vi i EKTE er seriøse fagpersoner som benytter metoder som er utviklet i tråd med forskning. Vi består av en familieterapeut og to psykologer med mye erfaring fra offentlige helsetjenester. Vi lover deg ikke enkle løsningene. Men vi lover deg oppfølging av kvalitet fra seriøse fagpersoner.

Vi tror alle familier kunne hatt nytte av Tuning in to kids. Studier viser imidlertid, at det er særlig de familiene der barnet viser emosjonelle og atferdsmessige utfordringer, som har nytte av kurset. Vanlige problemstillinger som gjør at foreldre melder seg på kurs er: angst, tristhet, konflikter mellom foreldre og barn, konflikter mellom barn/søsken, atferdsvansker. Vi tilbyr Tuning in to kids individuelt, både digitalt og ved våre kontor.

Tuning in to kids er bygget over 6 møter. Vår erfaring er at foreldre kan få god hjelp ved å få 6 veiledningstimer, selv med fastlåste problemstillinger. Temaer vi tar opp er;
Barnets ulike følelser som sinne, tristhet og engstelse.
Foreldrenes egne følelser.
Hvordan bygge emosjonell kompetanse og empati hos ditt barn.
Problemløsning og grensesetting.

Du kan benytte deg av vår pakkepris, eller enkeltstående veiledningstimer.

Ta kontakt på vår mailadresse for å avtale tid med en av våre terapeuter.