Barns selvfølelseKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Event / Arrangement
Foredrag
Undervisningstid: Lørdag 28. januar 2023 kl. 9-12. Kurset er en del av Famlabs kurshelg. Les om kurshelgen her: https://famlab.no/foreldrekurs-kurshelg/
Varighet: 1 dag
Pris: fra 940

Vi tilbyr kurs i barns selvfølelse. I dette inspirasjonsseminaret med psykolog Hedvig Montgomery lærer du forskjellen på selvfølelse og selvtillit, og betydningen av begge. Du lærer også hvordan du kan styrke barnets selvfølelse.

I tillegg tar vi opp:
• Hvordan kan vi som foreldre bidra til at barnet utvikler en sunn selvfølelse
• Hvordan påvirker vår egen selvfølelse barna våre
• Hvordan kan vi på best mulig måte ta vare på begge parters selvfølelse
• Hvordan vår egen selvfølelse påvirker oss som foreldre
• Hvordan vi kan jobbe med vår egen selvfølelse

Kurset dreier seg ikke primært om konflikthåndtering. Er det en ting vi alle ønsker at barna våre skal få, så er det god selvfølelse. Men hva er en god selvfølelse? Det har i en tid vært rettet et kritisk blikk mot fokuset på barns selvfølelse, og det viser seg at det er flere måter å forstå dette temaet på. Et viktig skille går mellom å fokusere på en sterk selvfølelse, eller på en sunn selvfølelse.

Vårt fokus er på den sunne selvfølelsen, som innebærer å ha et realistisk, aksepterende og anerkjennende perspektiv på seg selv, sine egne evner og egenskaper. Barns selvfølelse er noe vi foreldre påvirker både bevisst og ubevisst hele tiden. Å ta vare på barns selvfølelse handler om å stå for sine egne verdier og grenser, være ekte, ærlig, tåle protester, og vise forståelse og empati med reaksjonene som kommer. Kurset om barns selvfølelse er utviklet av Jesper Juul. Kurset ledes av vår fagfolk og seminarledere.

Kursleder: Hedvig Montgomery

Hedvig er psykolog, familieterapeut, forfatter, og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, barnehager, lærere og annet personell om relasjoner med barn og barns utvikling. Hun har også skrevet den populære boken “Foreldremagi” som nå er oversatt til mer en 10 språk. Her skriver hun på en tilgjengelig, varm og menneskelig måte om relasjoner med barn, foreldrerollen og svarer på mange av de spørsmålene foreldre har i løpet av barnas oppvekst

Målgruppe for kurset:
Seminaret er først og fremst rettet mot foreldre med barn fra 0 - 13 år, men er også interessant for andre som er opptatt av barns utvikling, selvfølelse og foreldrerollen.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe mm.