Trassalder, kommunikasjon og konflikthåndtering - nettkursKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl. 20.30 – 21.30
Varighet: 5 kvelder
Pris: 4.990

Vi tilbyr kurs i trassalder, kommunikasjon og konflikthåndtering for barneforeldre som nettkurs. Vi tar også for oss situasjoner som mange opplever som spesielt vanskelige og krevende. For eksempel når barnet slår, biter, blir spesielt rasende, skriker intenst, argumenterer, sier stygge ting mm.

Kurset er nettbasert med 5 videomoduler av ca 2 timer og 5 online samlinger.
I dette kurset lærer du å:
• Bli bedre på å forebygge og løse konflikter
• Forstå de fem viktige fasene i konflikter og hva du kan gjøre i hver fase
• Bruke situasjonstilpasset ledelse i konfliktsituasjoner
• Sette grenser på en måte som skaper læring
• Bli tryggere på deg selv i forhold til hvilke grenser du setter, og hvordan
• Kombinere tydelighet i foreldrerollen med empati og forståelse for barnet
• Se barnets perspektiv og opplevelse i situasjonen bedre
• Bruke anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting, også i konfliktfylte situasjoner
• Hjelpe barnet bedre med å håndtere sine egne følelser, og å føle seg forstått og akseptert, også når barnet ikke får det han/hun har lyst på.
• Hjelpe barnet med å styrke sin sosiale, emosjonelle og språklige kompetanse
• Lære alternativer til straff, ignorering, timeouts og belønningsskjemaer
• Skape positiv læring av konflikter både for deg selv, barnet og relasjonen


Situasjonstyper vi bruker som eksempel i kurset:

Yngre barn:
• Påkledning
• Måltider og mat
• Gå i butikken
• Levere i barnehage
• Komme seg ut om morgenen

Skolebarn:
• Lekser
• Dataspill og TV
• Utfordringer i skolen

Generelt:
• Situasjoner hvor barnet gråter intenst, blir rasende mm.
• Om barnet truer, kaster eller ødelegger ting.
• Om barnet slår, biter ol.
• Konflikter mellom barn
• Overgangssituasjoner

Målgruppe for kurset:
Dette kurset er for deg som ønsker å løse konflikter på en bedre måte, skape mer læring og mindre stress. Kurset er aktuelt for foreldre og alle som jobber med barn, og passer også godt for de med eldre barn.