Skattelovsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2018 - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 time
Pris: 1.000

For 2018 har det skjedd endel endringer i regelverket på skatteområdet. Blant annet har Stortinget vedtatt nye regler for gaver, tredjepartsytelser, reise og diett.

Skatteplikten for frie aviser, inngangsverdien på aksjer med negativ inngangsverdi ved overføring til aksjesparekonto og reglene rundt skattefri barnehage er også endret. Vi får også en ny kildeskatt ordning for utenlandske arbeidstakere På dette kurset gjennomgås de endringene som har skjedd.

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: