Pensjonsordningene i offentlig sektorKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Tingvold Park Hotel
          Nord-Trøndelag, Steinkjer
Kursadresse: Gamle Kongevei 47, 7725 Steinkjer (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.400

Vi tilbyr kurs i pensjonsordningene i offentlig sektor. På dette kurset får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver.

Pensjonsreformen fra 2011 er ikke ferdig. Regjeringen mener pensjonsordningene i offentlig sektor må endres, og en arbeidsgruppe fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) la i desember 2015 fram sin rapport. Temaet er sentralt i årets forhandlinger, og fremdeles er det streikefare noen steder. Siden de fleste utfordringene ble utsatt til 2017, er det behov for uhildet og oppdatert informasjon.

Er du som offentlig ansatt klar over hva som nå skal forhandles om? Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver. Enten man vil jobbe lenge, trappe ned eller slutte tidlig, vil det være behov for å kjenne valgmulighetene og konsekvensene av ulike valg.


Formålet er å gi deltakerne kunnskap om:
• Status på pensjonsreformen og mulige endringer i tjenestepensjon og AFP for offentlig sektor
• Hva forhandles det om nå? Hvilken betydning får det for deg
• Er bruttogarantien tapt, må alle jobbe mer og lenger for å få uendret pensjon
• Gi kunnskap om nødvendige valg, regler og rettigheter
• Hvilke praktiske tiltak bør den enkelte ta hensyn til før en evt. pensjonering
• Gi informasjon om hva som bør gjøres for de som ønsker å være yrkesaktive så lenge som mulig

Utgangspunkt for program:
• Gjennomgang av gjeldende system pr 01.01.2016
• ASD ( Arbeids- og sosialdepartementet) la frem sitt forslag til ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP 17.12.15."Nye pensjonsordninger i offentlig sektor - rapport desember 2015".
• Krav og tilbud (evt. forhandlingsresultat) om off. pensjon i Tariffoppgjøret 2016
• Er nye pensjonsregler påkrevd nå


Kursinnhold:

Utgangspunkt for program:
• Gjennomgang av gjeldende system pr 01.01.2016
• ASD ( Arbeids- og sosialdepartementet) la frem sitt forslag til ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP 17.12.15."Nye pensjonsordninger i offentlig sektor - rapport desember 2015".
• Krav og tilbud (evt. forhandlingsresultat) om off. pensjon i Tariffoppgjøret 2016
• Er nye pensjonsregler påkrevd nå


Pensjonsordningene i offentlig sektor - kort historikk og status:
• Pensjonsordningene: Folketrygd, pensjoner fra SPK, KLP og andre
• Har pensjonsreformene usosiale endringer som påvirker din pensjon
• Oppdatert kunnskap om pensjonsreformen og endringer i tjenestepensjon og AFP for offentlig sektor
• Innhold i rapport: "Nye pensjonsordninger i offentlig sektor" - 17.12.15. Tilpasset pensjonsreform med at all jobb skal gi pensjonsopptjening, tjenestepensjon skal være uavhengig folketrygden og fleksibelt uttak fra 62 år.
• Redusere forskjell til privat ordning - Er ujevning målet
• Levealdersjustering og alle års opptjening - konsekvenser
• Bruttogarantien
• Påslagsordningen, hva innebærer den

• Er det forskjell på jobber - Hvor mange kan regne med å jobbe til de er 70
• AFP forsvinner eller endres
• Samordning av bruttopensjon med ny folketrygd
• Stort skille mellom eldre og yngre pensjonsmottakere - De nye opptjenings-reglene vil i begrenset grad kunne gis tilbakevirkende kraft - Individuell garanti kun for de født før 1959.
• Egne regler for de mellom 1959 og 1963 - Hva med de som er født senere
• Konkret eksempler på hva følgene blir for yngre off. ansatte - født etter 1958
• Oppdatert info om Tariff 2016, krav og tilbud - enighet


Foreleser: Harald Engelstad

Harald Engelstad, sosiolog. Han var aldersforsker ved Norsk gerontologisk institutt (i dag NOVA), og var deretter leder av Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen (i dag senter for Seniorpolitikk). Driver Seniorkurs, er utgiver av Pensjonsboka og skribent i bladet ”Vi over 60”. Engelstad er kjent fra media når pensjon blir diskutert.

Målgruppe for kurset

Ledere, personalansvarlige, NAV-ansatte, tillitsvalgte og andre offentlig ansatte med interesse for tema.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer pensjonsbok, kaffe og lunsj

Vis flere tilsvarende kurs: