Samhandling med åpenBIM grunnkurs - onlineKursarrangør: Symetri
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 2 dager
Pris: 9.800

Kurset vil ta for seg grunnleggende teori om BIM og hvordan jobbe med åpenBIM. Vi vil gå gjennom hvordan prosessene forandres i BIM-prosjekt, kartlegge forventninger til BIM i prosjektene og hvordan de kan møtes. Tips og triks for BIM-koordinatorer og prosjekteringsledere.

Kursinnhold dag 1:
• Hvordan var fortiden, hva gjør vi nå og hva kan vi forvente oss i fremtiden?
• Hvordan må prosessene endres?
• Hvordan fordeles roller og ansvar i en samlet BIM?
• Kan programvare hjelpe oss å gjøre informasjonsflyten mer strømlinjet og bedre?
• Er det områder i en byggeprosess som kan bli mer effektive med BIM?

Kursinnhold dag 2:
• 0-punkts problematikk
• Prosjektoppstart og -gjennomføring med BIM
• Bedre digital samhandling og kommunikasjon
• Programvarer som Naviate Simple BIM, Solibri og BIM 360

Etter kurset skal du:
• Vite hvorfor vi bør bruke BIM
• Kunne grunnleggende definisjoner innenfor BIM
• Hvordan vil de ulike fasene endre seg
• Vite hva som er viktig for god samhandling i prosjekter med BIM
• Ha noen holdepunkter for oppstart av prosjekt med BIM
• Ha grunnleggende kunnskap om Naviate Simple BIM, Solibri, kommunikasjons- og digitaliseringsverktøy for byggeprosjekter
• Kjenne til viktigheten bak et prosjektnullpunkt
• Ha grunnleggende kjennskap til prosjektoppstart BIM
• Kunne kommunisere digitalt med prosjektgruppen på ulike plattformer
• Ha kjennskap til basisfunksjoner i Naviate Simple BIM, Solibri og BIM 360


En del av Symetri BIM-Akademiet

Alle våre kurs kjøres som standard på norsk. Ønsker du kurs på engelsk, ta kontakt med oss!

Målgruppe for kurset:
Alle som skal jobbe som BIM-koordinatorer, prosjektledere og anleggsledere i prosjekter med BIM. Kurset er modul 1 av 4 mot BIM sertifisering.

Forkunnskaper:
Ingen