AutoCAD Civil 3D videregående kurs for Landskap



Kursarrangør: Focus Software AS
Sted: Focus Software AS
          Akershus, Asker
Kursadresse: Billingstadsletta 19B, 1396 Billingstad (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 10.750
Neste kurs: 02.09.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr AutoCAD Civil 3D videregående kurs for Landskap. Kurset er øvelsesbasert og følger en kursbok med tilhørende øvelsesfiler. Hensikten med kurset er å gi deg dypere innføring i prosjektering av landskap og terrengbearbeiding med Civil 3D og Focus CAT Basis og Landskap.

Kursinnhold:
• Prosjektoppstart, navngivning og mappestruktur
• SOSI-Import og opprettelse av beregningsgrunnlag
• Deling og import av objekter ved Data Shortcuts & XREF
• Oppsett av prosjekteringsmodeller
• Bruk av Gradings for terrenginngrep og massebalanse
• Volumberegning mellom flater
• Prosjektering av fall på flater
• Analyse og kontroll av prosjekterte flater
• Prosjektering av kantstein, støttemur og frittstående mur ved bruk av Corridor
• Opptegning av ryddige snitt
• Produksjon av leveranser
• Oppsett av fagmodell
• Beskrivelse i modell v/Focus Anbud
• Berike fagmodeller med BIM-metadata
• Eksport til IFC-fagmodell
• Konvertering av 3D fagmodell til 2D plan
• Gjennomgang av diverse funksjoner i Focus CAT landskap

Målgruppe for kurset:
Kurset er rettet mot deg som vil lære grunnprinsippene og arbeidsmetodikk for prosjektering av terreng og landskap i Civil 3D.

Forkunnskaper:
• Fullført Civil 3D Grunnkurs, kjennskap til eksempelvis Surfaces, Alignments, Assemblies og data shortcuts
• Praktisk tegne- og konstruksjonserfaring er en fordel

Kursmateriell:
Kursdokumentasjonen er på norsk