Focus Konstruksjon videregående kurs for statikkKursarrangør: Focus Software as
Sted: Focus Software
          Akershus, Asker
Kursadresse: Billingstadsletta 19B, 1396 Billingstad (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 9.300

Vi tilbyr Focus Konstruksjon videregående kurs for statikk. Kurset gir deg en dypere forståelse av hvordan Focus Konstruksjon er bygget opp og beregner, slik at du skal kunne gjøre riktige vurderinger og valg for å modellere og beregne en korrekt modell.

Kursinnhold:
I kurset lærer du alt fra den grunnleggende definisjon av segmentene i programmet, til den nye 3D funksjonaliteten som skall og meshing. Vi går gjennom eksempler på statiske beregninger av heissjakter, dekker, plater og skall. Du lærer hvordan programmet beregner ulike konstruksjoner og hvordan du benytter disse funksjonene for å få korrekte og pålitelige beregninger i ditt prosjekt.

Blant annet vil du lære om:
• Fallgruver ved bruk av 2D og usymmetriske tverrsnitt
• Ledd og fjærer
• Laster på skall
• Armering i skall og rissviddekontroll
• Hvordan bjelkesegmentet i Focus Konstruksjon er definert
• De ulike analysetypene i programmet

Samt forståelse for hvordan programmet beregner:
• Segmenter og subsegmenter
• Buesegmenter og punktrandbetingelser og mer

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Grunnleggende ferdigheter i statikk tilsvarende grunnkurs i Focus Konstruksjon

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon og lunsj